Belgija: novi zakon o rodnom identitetu - Geten

Juče, 24. maja, belgijski parlament je odobrio izmene kojim se reformiše belgijski zakon o rodnom identitetu, uz 117 glasova za i 6 uzdržanih. Ovaj zakon odbacio je sve medicinske preduslove. I dok TGEU i druge LGBTIQ organizacije gledaju na ovu reformu kao napredak, nepotrebne prepreke su i dalje tu.

Ova reforma predstavlja korak napred u odnosu na trenutnu situaciju - sterilizacija i dijagnoza mentalnog poremećaja više nisu preduslovi za zakonsko priznanje roda. Međutim, potreba za periodom čekanja, starosne granice, kao i činjenica da se zakon ne bavi pružanjem zdravstvene zaštite i zabranom diskriminacije, uticale su na nezadovoljstvo civilnog društva u Belgiji. Oni se boje da sada kada je preuslov sterilizacije uklonjen, zakonodavci više neće biti motivisani da se zakonom bave i rade na pravom samoodređenju bez ikakvih prepreka.

Organizacija TGEU poziva zakonodavce da nastave sa radom na zakonu u saradnji sa civilnim društvom. Stručnost i povratne informacije treba da doprinesu tome da procedura što više zadovoljava standarde brzog, pristupačnog i transparentnog procesa priznanja roda, zasnovanog na samoodređenju.

Ričard Keler iz organizacije TGEU kaže: „Ovaj reformisani zakon u skladu je sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava iz prošlog meseca kojom se preporučuje zabrana preduslova sterilizacije kod zakonskog priznanja roda. I dok ovo jeste napredak, nadali smo se boljem rešenju u skladu sa dobro poznatom tradicijom Belgije kada je u pitanju zaštita ljudskih prava i jednakost za sve.“

Predlogom zakona predviđa se da pošto se odrasla osoba prijavi administrativnoj službi s izjavom o svom rodnom identitetu, dobije informacije o procesu i pravnim posledicama. Postoji period čekanja od tri meseca i prijavljeni moraju da izjave da su svesni pravnih posledica promene oznake za rod.

Izvršna direktorka TGEU Julija Ert, dodaje: „Period čekanja produžava bespotrebno čitavu proceduru. Uvodi se kako bi se „sprečila zloupotreba“. To pokazuje da postoji nerazumevanje i nepoverenje prema trans osobama, koje često trpe optužbe da imaju lažna dokumenta kada im se lični opis i podaci u dokumentima ne slažu. Poštovanje rodnog identiteta i samoodređenje nisu prisutni u zakonima o rodnom identitetu koji se radije bave prevencijom zloupotreba.“

Iz TGEU dodaju, „Takođe tražimo da se starosna granica preispita i od nje odustane. Rodni identitet ne poznaje starosne granice, i mnoge mlade trans osobe će trpeti uz trenutna ograničenja.“

Maloletna lica će od 12. godine biti u mogućnosti da usklade svoje ime sa rodnim identitetom. Od 16. godine, maloletno lice može da se prijavi za promenu oznake roda, uz podršku roditelja (zakonskih staratelja) i ličnu izjavu. U slučaju da roditelji ne pristaju da daju saglasnost, stvara se problem jer ovakva situacija nije regulisana zakonom. Potvrdom dečijeg psihijatra potvrđuje se da je odluka doneta slobodno i bez ikakvog pritiska druge strane. Potvrda ne bi trebalo da sudi o ili daje dijagnozu rodnog identiteta osobe.

Prevod: MJ

Izvor: Belgium – New Gender Recognition Law with obstacles