vesti2Beograd -- Vlada povukla predlog Zakona protiv diskriminacije poslat Skupštini za sutrašnje zasedanje, na zahtev Srpske pravoslavne crkve, saznaje B92.

Kako B92 saznaje, Zakon o diskriminaciji koji je Vlada Srbije uputila Skupštini na usvajanje, povučen je iz procedure na zahtev Srpske pravoslavne crkve, koja je tražila, i dobila zamenu člana 18, a protivi se i članu 21. koji zabranjuje diskriminaciju na osnovu polne orijentacije.

Predlog zakona o borbi protiv diskriminacije, osim što je neophodan uslov za ulazak u Evropsku uniju, uslov je i za stavljanje Srbije na "belu šengensku listu".

“Diskriminacija postoji ako se postupa protivno načelu slobodnog ispoljavanja vere ili uverenja, odnosno ako se licu ili grupi lica uskraćuje pravo na sticanje, održavanje, izražavanje i promenu vere ili uverenja, kao i pravo da privatno ili javno iznese svoja uverenja, u skladu sa zakonom”, glasio je, bar do danas, član 18. predloga.

Član 21. predloga glasi: “Rodni identitet i seksualna orijentacija je privatna stvar i niko ne može biti pozvan da se javno izjasni o svom rodnom identitetu i seksualnoj orijentaciji. Svako ima pravo da izrazi svoj rodni identitet i seksualnu orijentaciju, a diskriminatorsko postupanje zbog izražavanja rodnog identiteta i seksualne orijentacije je zabranjen".

“Sloboda izražavanja rodnog identiteta i seksualne orijentacije odnose se i na slučajeve transeksualnosti”, stoji u predlogu.

Inače, kao posebne kategorije u zakonu se navode oblici diskriminacije prema nacionalnoj i verskoj pripadnosti, starosnom dobu, kao i diskriminacija prema seksualnim razlikama.

Zakon takođe treba da štiti ravnopravnost polova, a predviđa i borbu protiv diskriminacije u obrazovanju ili na radnom mestu.

Osim povučenog predloga zakona o zabrani diskriminacije, Vlada Srbije predložila je da se na dnevnom redu sednice nađu i predlozi zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o visokotehnološkom kriminalu.

Ministarstvo: Bez promene predloga

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić rekao je, gostujući u vestima TV B92, da je predlog zakona protiv diskriminacije sačinjen prema najvišim standardima.

Predlog je prošao sve procedure usvajanja u Vladi, ministarstvima, kao i skupštinskim odborima, podsetio je Karadžić.

On je rekao da Mininistarstvo za ljudska prava neće dopustiti da se predloga sada promeni, već će insistirati na usvajanju u predloženom obliku.

“Ni jedan pojedinac ili grupa nema mogućnost da menja proceduru po kojoj se donose zakoni”, poručio je Karadžić.

Osuda povlačenja predloga

Koalicija protiv diskriminacije je najoštrije osudila povlačenje Zakona protiv diskriminacije iz procedure u Skupštini Srbije, kaže se u saopštenju ove alijanse.

Koalicija poziva Vladu da zakon vrati u proceduru i da ga Skupština usvoji u neizmenjenom obliku, s obzirom na to da Ustav Srbije predviđa odvojenost crkava i verskih zajednica od države.

Podsetimo, članice Koalicije protiv diskriminacije su: Centar za unapređenje pravnih studija, Švedski Helsinški odbor za ljudska prava, Gej-Strejt Alijansa, Inicijativa mladih za ljudska prava, Anti-trafiking centar i Mreža odbora za ljudska prava.
 
Izvor: B92