Povodom obeležavanja 18. Međunarodnog dana sećanja na žrtve transfobije (TDoR), koji se održava 20. novembra 2016[1], organizacija Transgender Europe (TGEU) objavljuje kao i svake godine izveštaj o monitoringu ubistava trans osoba (Trans Murder Monitoring report, TMM) i najnovije podatke za poslednju godinu[2], kako bi ujedinila glasove koji podižu svest o ovom danu i zločinima iz mržnje prema trans i rodno različitim osobama, kao i odala poštu životima onih koji bi možda bili/e zaboravljeni/e.

Nažalost, ove godine zabeleženo je 295 slučajeva ubistva trans i rodno različitih osoba, čija imena treba dodati listi onih kojih se sećamo, za kojima žalimo i čije živote slavimo i odajemo im poštu. Ovogodišnji izveštaj otkriva nam da je prijavljeno 295 slučajeva ubistva trans i rodno različitih osoba između 1. oktobra 2015. i 30. septembra 2016.

Najnoviji izveštaj pokazuje da su slučajevi ubistva trans i rodno različitih osoba zabeleženi u 33 države u poslednjih 12 meseci, a većina se desila u Brazilu (123), Meksiku (52), Sjedinjenim Američkim Državama (23), Kolumbiji (14), i Venecueli (14). U Aziji, najveći broj zabeleženih slučajeva je u Indiji (6) i Pakistanu (5), a u Evropi u Italiji (5) i Turskoj (5).

Sve u svemu, najnoviji izveštaj otkriva sve ukupno 2.264 prijavljenih slučajeva ubistava trans i rodno različitih osoba u 68 država širom sveta između 1. januara 2008. i 30. septembra 2016.

Kroz svih šest svetskih oblasti, najviše brojke zabeležene su u državama sa jakim trans pokretima i trans ili LGBT organizacijama koje sprovode neku vrstu profesionalnog monitoringa: Brazil (900), Meksiko (271), Kolumbija (114), Venecuela (110), i Honduras (89) u Centralnoj i Južnoj Americi; SAD (154) u Severnoj Americi; Turska (44) i Italija (32) u Evropi; i Indija (60), Filipini (41) i Pakistan (39) u Aziji[3].

Dok su u Brazilu, Meksiku i SAD brojke najviše, relativne cifre pokazuju podatke koji su još više zabrinjavajući a odnose se na neke države sa manjim brojem stanovnika. Takav je na primer Honduras, sa 10,77 prijavljenih slučajeva ubistva trans i rodno različitih osoba na milion stanovnika. Za Belize je ta brojka 6,02, dok je za Brazil 4,49, Meksiko 2,21 i za SAD 0,48.

Važno je zapamtiti da su ovo samo slučajevi koji se mogu naći putem internet pretrage i kroz saradnju sa lokalnim trans organizacijama i aktivistima/kinjama. U mnogim državama ne vodi se sistematična evidencija podataka o ubijenim trans i rodno različitim osobama, tako da je nemoguće proceniti koliko ima neprijavljenih slučajeva.

Ove brojke pokazuju samo vrh ledenog brega ubistava trans i rodno različitih osoba širom sveta, i biće detaljno pokrivene prvim godišnjim TMM izveštajem organizacije TGEU. Dokument obezbeđuje dodatne informacije i diskusiju o monitoringu trans ubistava na globalnom nivou i predstavlja detaljniju analizu podataka iz izveštaja TMM projekta. Izveštaj TMM za 2016. godinu biće objavljen 16. novembra ovde.

Saopštenje (pdf)
Lista imena Okt 2015 – Sep 2016 (pdf)
Tabele 2008 – Sep 2016 (pdf)
Tabele Okt 2015 – Sep 2016 (pdf)
Mapa 2008 – Sep 2016 (pdf)
Mapa Okt 2015 – Sep 2016 (pdf)
Grafikon (slika)

Prevela: MJ
Izvor: TMM Update Trans Day of Remembrance 2016


[1] Od 1999. godine, ovaj dan kada se sećamo trans osoba koje su bile žrtve ubistva, obeležava se svakog novembra. Obeležavanjem ovog dana podiže se svest javnosti o zločinu iz mržnje nad trans osobama, obezbeđuje se prostor za izražavanje žalosti i odaje počast životima ubijenih trans osoba kako ne bi bile zaboravljene.

Obeležavanje dana sećanja na žrtve transfobije počelo je u SAD, ali se danas ovaj dan obeležava u mnogim delovima sveta. Do sada su dešavanja kojim se obeležava ovaj dan održana u više od 180 gradova u više od 20 zemalja Severne Amerike, Evrope, Azije, Afrike i Okeanije.

[2] Projekat The Trans Murder Monitoring (TMM, Projekat monitoringa slučajeva ubistava trans osoba), započet je aprila 2009, i kroz njega se sistematski prate, sakupljaju i analiziraju izveštaji o prijavljenim slučajevima ubistava trans osoba širom sveta. Nove podaci u vezi sa rezultatima prvi put objavljenim jula 2009, objavljuju se na vebsajtu projekta Transrespect versus Transphobia Worldwide, dvaput godišnje u formi tabela, lista imena i mapa.

Svakog novembra, organizacija Transgender Europe objavljuje poseban apdejt TMM rezultata na Međunarodni dan sećanja na žrtve transfobije, kako bi pomogli aktivistima/kinjama širom sveta u podizanju svesti javnosti kada su u pitanju zločini iz mržnje počinjeni nad trans osobama.

[3] Uska veza između postojanja jakih trans pokreta i profesionalnog monitoringa s jedne strane, i velikih brojki u izveštajima sa druge, ukazuju na jedno zabrinjavajuće pitanje: pitanje neprijavljenih slučajeva. Pored potrebe za mehanizmima koji bi štitili trans osobe, ova veza takođe pokazuje da postoji potreba za jakim trans zajednicama i organizacijama, koje mogu da sprovode profesionalan monitoring i izveštavaju o nasilju nad trans osobama. Štaviše, ova veza ima za posledicu to da ove brojke ukazuju samo na vrh ledenog brega, kada su u pitanju slučajevi ubistava trans osoba širom sveta

 Posetite forum našeg vebsajta, mesto za TIQ razgovore