sex workKao potpisnice/i ovog manifesta, želimo da pružimo podršku samoodređenju seks radnica/ka i priznanju seks rada kao rada. Kako su ženska prava, reprodruktivna prava i rodna ravnopravnost u opasnosti širom Evrope i centralne Azije, solidarne/i smo sa seks radnicama/ima, koje trpe različite oblike nasilja: od strukturnog i institucionalnog, do fizičkog.

Da bismo se bavile sistematskom opresijom s kojom su seks radnice/i suočene/i, apelujemo na sve feministkinje da se potrude, uključe i daju prostora glasovima seks radnica/ka u pokretu, i prestanu da promovišu zakonske okvire koji su se pokazali kao pogubni i loši po prava seks radnica/ka.

Zalažemo se za feministički pokret koji rodnu nepravdu vidi kao deo patrijarhalnih i kapitalističkih društava, i inkluzivan je kada su u pitanju trans osobe i seks radnice/i. Naši krivični zakoni i sistemi su opresivni, i stoga ne smatramo da je pojačano nadziranje, gonjenje i zatvaranje primarno rešenje za rodnu neravnopravnost i nasilje nad ženama i trans osobama. Umesto toga, verujemo u intervenciju zajednice, dugoročno organizovanje i mobilizaciju protiv složenosti nasilja nad ženama i trans osobama, uključujući tu i borbu protiv ekonomske nejednakosti, kao i odsustva pristupačne socijalne zaštite i usluga.

1. Smatramo da seks radnice/i mogu same/i da odlučuju o sopstvenom životu i potrebama. Feminizam, kao i uvek do sada, mora da pruži podršku ženskoj agensnosti i samoodređenju kada su u pitanju njihov rad i njihova tela. Seks radnice/i nisu i ne treba da budu izuzetak.

2. Poštujemo odluku seks radnica/ka da se bave seks radom. Kao feministkinje, odbacujemo mizogine stavove prema kojima seks radnice „prodaju svoja tela" ili „prodaju sebe": ukazivati na to da seks podrazumeva davanje ili gubljenje dela sebe je duboko antifeminističko stanovište. Seks ne unižava žene. Odbijamo i analize prema kojima seks radnice/i doprinose „komodifikaciji žena, seksa i intime." Nećemo kriviti seks radnice za nanošenje štete drugim ženama, već patrijarhat i ostale opresivne sisteme.

3. Potvrđujemo sposobnost seks radnica da se pozovu na pristanak. Reći da je pristanak nemoguć u okviru seks rada, seks radnicama oduzima sposobnost da postave svoje granice i da se bore potiv nasilja. Propagiranje ideje da klijenti „kupuju" tela ili pristanak seks radnica – i da potom sa njima mogu da rade šta hoće – ima opasne posledice po seks radnice. Takođe, reći da je svaki oblik seks rada oblik nasilja može dovesti do restrikcija prema nepoželjnim ili „ilegalnim" osobama ili oblicima ponašanja u ime borbe protiv nasilja – iako ovakve prakse restrikcija seks rada zapravo povećavaju izloženost seks radnica nasilju.

4. Zalažemo se za mere kojima se obezbeđuje prava pomoć i podrška žrtvama trgovine ljudima, uz puno poštovanje zaštite njihovih ljudskih i radničkih prava. Osuđujemo mešanje migracija, seksualnog rada i trgovine ljudima. Posledica toga je da migrantkinje seks radnice bivaju posebno maltretirane od strane policije i putem racija, zatvarane i deportovane, i na taj način primorane da se skrivaju i budu u nebezbednim sredinama gde su izloženije nasilju i eksploataciji.

5. Borimo se za iskorenjivanje svih oblika nasilja nad seks radnicama/ima. Seks rad nije oblik seksualnog nasilja, ali su seks radnice posebno izložene seksualnom i partnerskom nasilju zbog kriminalizacije i često isprepletanih opresija kao što su seksizam, mržnja prema seksualnim radnicama, homofobija i transfobija, rasizam i klasizam. Zbog opresije i kriminalizacije, seks radnice su izložene nasilju od strane pojedinaca, socijalnih službi, policije, imigracionih službenika i pravosuđa. Smatrati da je seks rad inherentno nasilan, a pristanak seks radnica nevažeći, doprinosi normalizaciji nasilja nad njima.

6. Svakodnevno se borimo za iskorenjivanje mizoginije u svim sferama života. Mizoginija, međutim, nije uzrok seks rada, već se javlja kao odgovor na delanje i izbore žena, bilo da je u pitanju šminkanje, abortus ili bavljenje seks radom. Mi smatramo da je mizoginija problem, a odbijamo pozive za promenu ili eliminaciju ponašanja koja navodno „izazivaju" mizoginiju. Pokušaj ukidanja seks rada na osnovu toga što navodno izaziva mizoginju, znači slaganje s onima koji kažu da postupci nekih žena – kao sto je bavljenje seks radom – s pravom zaslužuju mizogin odgovor.

7. Poštujemo prava migranata/kinja. Migrantkinje su suočene sa ograničenim pristupom radu i često vrlo malom ili nikakvom socijalnom zaštitom. Neke od njih se bave seks radom jer im je izbor ograničen kada je u pitanju zarađivanje za život. Zbog kriminalizacije klijenata i ostalih oblika seks rada, seks radnice migrantkinje su u stalnoj opasnosti od policijskog nasilja, hapšenja i deportacija, čime im se negira pravo na pristup pravdi i naknadu. Kriminalizacijom klijenata ukida im se prihod, a ne nude alternative za preživljavanje.

8. Podržavamo prava LGBTIQ osoba. Odbacivanje LGBTIQ osoba od strane porodice, prepreke u obrazovanju i zaposlenju u cisrodnim, seksističkim i heteronormativnim društvenim strukturama, često vode ka seks radu, kao jednoj od retkih ekonomskih opcija za LGBTIQ osobe, a posebno trans žene. Zakoni usmereni protiv seks rada ne donose ništa dobro LGBIQ i trans osobama jer se ne bave ovim složenim aspektima društvene marginalizacije. To je posebno slučaj sa trans ženama, jer se zakoni koji kriminalizuju seks rad posebno koriste da profilišu i progone ovu grupu, bez obzira na to je li osoba u pitanju seks radnica.

9. Zahtevamo potpunu dekriminalizaciju seks rada. Postoje nepobitni dokazi da švedski model i svi ostali modeli kriminalizacije seks rada škode seks radnicama. Švedski model ih tera u siromaštvo, smanjuje njihovu moć u pregovorima s klijentima, kriminalizuje je ih zato što rade zajedno iz bezbednosnih razloga, bivaju izbačene iz stana i deportovane. Tako što omogućava seks radnicama da se organizuju kao radnice, dekriminalizacija smanjuje njihovu izloženost eksploatišućim praksama i nasilju.

10. Borimo se protiv rastuće prekarizacije rada, posebno kada su u pitanju žene. Istorijski gledano, u zapadnim kapitalističkim i patrijarhalnim društvima, rad žene (kućni rad, briga o drugima, seks rad i emotivni rad) smatran „ženstvenim", konstantno je potcenjivan, bio potplaćen, nevidljiv i bez ikakve nadoknade. Žene, globalno gledano, uključujući i seks radnice, bave se poslovima koji su lošije plaćeni i nesigurniji: rad u eksploatišućim uslovima – od kriminalizovanih, sezonskih ili privremenih poslova do rada u kući, fleksibilnog ili povremenog rada, podugovora, samozaposlenosti i slično. Seks rad sličan je drugim vrstama rada koji uključuju brigu, zato što je uglavnom povezan sa ženama, često migrantkinjama ili obojenim ženama. Ove radnice kao i seks radnice, često nemaju ista radnička prava kao radnice koje se bave poslovima koji se uglavnom vezuju za muškarce. Borbom za prava seks radnica stoga se u prvi plan moraju staviti njihova radnička prava i moramo se baviti prekarnim uslovima rada i eksploatacijom u industriji seksa. Isto tako važno je zalagati se za zakonske okvire kojima se moć daje seks radnicama kao radnicama.

11. Zahtevamo uključivanje seks radnica/ka u feministički pokret. Uključivanjem seks radnica u naš pokret dobijamo neprocenjive uvide, energiju, raznolikost i iskustvo mobilizacije, a takođe dovodimo u pitanje svoje pretpostavke o rodu, klasi i rasi. Seks radnice bile su neke o prvih feministkinja i naša je zajednica na gubitku ukoliko one nisu deo našeg poketa.

Prevod: MJ
Izvor: feministsforsexworkers.com