Revolucionaran nacrt preporuka za akušere i ginekologe o nezi koju treba pružiti trans, rodno kvir i rodno različitim osobama ugledao je svetlost dana u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Mnoge trans odrasle osobe „imaju posebne akušerske i ginekološke zdravstvene potrebe“ – uključujući i negu u vezi sa porođajem, kontracepcijom, plodnošću, dojenjem i ishranom odojčadi, ginekološkim procedurama i nezi koja se pruža pacijentima s kancerom – prema navodima Kraljevskog koledža za akušerstvo i ginekologiju.

Međutim, novim nacrtom preporuka sa koledža priznaje se da ove potrebe nisu uvek konzistentno uključenje u obuku i profesionalan razvoj stručnjaka iz oblasti zdravlja.

Ovaj dokument nastoji da popuni ovu prazninu, i da „stručnjacima u oblasti zdravlja pruži podršku u pružanju inkluzivne i prsitupačne nege za sve“.

Neke od ključnih preporuka umaju veze sa negom koja se pruža trudnim osobama, i uključuje razgovor o opcijama očuvanja plodnosti s onima koji žele da prođu kroz medicinsku tranziciju, „bez obzira na njihovo rodno izražavanje“, kao i postavljanje pitanja trans muškarcima o njihovom odabranom načinu na koji će hraniti bebu. 

Onim trans muškarcima koji se odluče za dojenje, treba ponuditi podršku prilikom dojenja na isti način kao i cisrodnim ženama,“ stoji u preporukama.

Jedna od preporuka je takođe da akušeri i ginekolozi treba da odvoje dovoljno vremena i obrazuju se o preprekama u pružanju zdravstvene nege na koje trans, rodno kvir i rodno različite osobe nailaze, o značaju poštovanja preferencija pacijenata kada su u pitanju rod, zamenice, imena i porodični odnosi, kao i „kontekstualni faktori koji mogu da utiču na dobrobit osobe i zdravstvene ishode i rezultate“.

Tokom lekarske karijere, kao što Fil Roland, ginekološki onkolog konsultant koji je radio na preporukama, kaže: „Veoma je verovatno da ukoliko akušer ili ginekolog već nisu imali trans ili rodno različitu osobu kao pacijenta, samo je pitanje vremena kada će se to desiti.“

Dokument preporuka  pokriva preporuke širom spektra ginekološke nege, od pristupa uzrocima seksualne disfunkcije, do dijagnostikovanja kancera nakon vaginoplastike, do toga kako stručnjaci mogu da predstavljaju vezu sa uslugama u vezi sa pitanjima rodnog identiteta.

Nacrt preporuka će biti dostupan za slanje komentara i diskusiju do 6. septembra.

Dr Edvard Moris, predsednik Kraljevskog koledža za akušerstvo i ginekologiju, izjavio je: „Nažalost, trans i rodno različite osobe nam govore da se često osećaju kao da su pogrešno shvaćene od strane pružalaca zdravstvenih usluga, ili kao da stručna lica sude o njima i njihovim životima. Ovo može da im predstavlja prepreku kada je u pitanju pristup osnovnoj nezi, a mi kao stručnjaci u oblasti zdravlja treba da im omogućimo da se osećaju saslušano, prepoznato i shvaćeno.

„Ovaj nacrt preporuka predstavlja naš prvi pokušaj da omogućimo pružanje personalizovane nege svim našim pacijentima. Očekujemo komentare na ovaj nacrt kako bismo obezbedili da preporuke budu najbolje moguće, i za kliničare i za trans i rodno različite osobe koje koriste naše usluge.“

Prevela: MJ

Izvor