Veoma je važno da trans muškarci i osobe koje odbacuju koncept rodne binarnosti koji/e imaju matericu odlaze na redovne kolposkopske preglede grlića materice.

Bilo ko sa matericom može da dobije kancer grlića materice.

Ova bolest ubija više od  850 osoba godišnje u Ujedinjenom Kraljevstvu, a medicinski stručnjaci procenjuju da kolposkopski pregledi spašavaju oko 5000 života svake godine.

Svi koji imaju matericu, što je većina cis žena i mnogi trans muškarci i osobe koje odbacuju koncept rodne binarnosti, između 24 i 64 godine starosti treba redovno da idu na preglede grlića materice jednom godišnje.

Pregled, koji bi takođe trebalo da uključuje i Papa test, traje samo nekoliko minuta, a može da pomogne u prevenciji raka grlića materice pre nego što se razvije, otkrivanjem abnormalnih ćelija i sprečavanjem razvoja potencijalno štetnih ćelija. Pregled je ključan zato što rak grlića materice često ne prate nikakvi simptomi u početnoj fazi, a može biti smrtonosan.

Međutim, veliki deo kampanja javnog zdravlja za prevenciju raka grlića materice namenjen je isključivo ženama, tako da veliki deo trans osoba kojima su pregledi potrebni propušta svoje termine za pregled – ili uopšte ne bivaju pozvani.

Trans muškarci koji su registrovani kao muškarci kod svog izabranog lekara, ne dobijaju poziv za pregled, iako imaju matericu, što nam samo ukazuje na to koliko je važno razviti trans inkluzivne usluge u okviru zdravstvene zaštite.

U drugim slučajevima, trans osobe mogu biti pozvane na pregled i otići na isti, ali tamo nailaze na zaposlene koji nisu sigurni kako da ponude usluge trans osobi.

Trans muškarci se suočavaju s napetom pauzom jer su medicinske sestre zbunjene: „Zašto ste nam poslali ovog momka?“

Kako je dvadesetdevetogodišnji Džejmi iz Hala izjavio za BBC u septembru, zbunjenost u vezi s njegovom transrodnošću izazvala je tromesečno kašnjenje u dobijanju rezultata pregleda koji je pokazao neregularnosti – umesto standardnog perioda za dobijanje rezultata koji traje dve nedelje.

Uprkos tome što je sestra koja ga je uputila u bolnicu nakon pregleda koji je ukazivao na to da je potrebno uraditi dalje analize objasnilla da je on trans u propratnoj dokumentaciji, u bolnici su i dalje komentarisali „Zašto ste nam poslali ovog momka?“ Njegov slučaj je morao da prođe evaluaciju brojnih menadžera Nacionalne zdravstvene službe pre nego što je mogao da ode na pregled. Iako je morao da čeka čak tri meseca na rezultate, isti su na sreću bili negativni.

Pored svega toga, Džejmi je objasnio da sam mora da pazi na odlaske lekaru i kontrolne preglede na svake tri godine (u Ujedninjenom Kraljevstvu ženama od 25 do 64 godine starosti se ovi pregledi rade na 3 do 5 godina. Prim. prev.), jer pošto je po zakonu muškarac, njegov izabrani lekar mu ne šalje podsetnike za kontrolne preglede.

On dodaje da zbog toga što se kontrolni pregledi rade na tri godine, lako se zaboravi na njih.

„Zato se ženama šalju podsetnici,“ kaže on.

„Svakome kome je kontrolni pregled neophodan, potreban je i podsetnik koji će motivisati više ljudi da odlaze na pregled.“

Propust nepozivanja trans osoba na kontrolne kolposkopske preglede i Papa test je zdravstvena neravnopravnost, kaže trans lekar

Još jedan trans muškarac, Lori Hodiern, pričao je za BBC o svom napornom iskustvu pokušavanja da dobije kontrolni kolposkopski pregled.

Lori je objasnio da je ponovo registrovan kao muškarac kod svog izabranog lekara, a da on sam to nije zahtevao. Zbog toga, njemu se automatski ne šalju pozivi za kontrolne kolposkopske preglede.

„Razumem kako sistemi rade, kao i jezik, ali uprkos tome ovaj proces je naporan i težak. Nailazite na zid. To je vrsta zdravstvene neravnopravnosti u smislu da ne možete da dobijete kontrolni pregled na isti način kao drugi. Tu je i još dodatnog posla za lekare opšte prakse koji su već opterećeni.“

U jednom istraživanju iz 2019, 40 procenata trans i osoba koje odbacuju koncept rodne binarnosti a koje ispunjavaju uslove za kontrolni kolposkopski pregled, nikada nisu bile podvrgnute ovom pregledu. Mnogi su propustili zakazane preglede jer su se bojali autovanja, kako će drugi reagovati, ili zato što im je bilo teško da budu prihvaćeni kao muškarci od strane svojih lekara i nisu mogli da se suoče s dodatnim stresom.

Ovo se upoređuje sa 25 procenata cisrodnih žena koje su propustile svoj poslednji kontrolni kolposkopski pregled i Papa test.

Druga istraživanja pokazuju da se trans i osobe koje odbacuju koncept rodne binarnosti odgovaraju od kontrolnih kolposkopskih pregleda koji su od životne važnosti.

Ove godine, saznanja jedne od vodećih dobrotvornih organizacija Jo’s Cervical Cancer Trust, objavljenja su u Britanskom časopisu opšte medicine 18. maja. U istraživanju je učestvovalo 137 trans muškaraca i osoba koje odbacuju koncept rodne binarnosti i oni su ispitani o svojim iskustvima sa kontrolnim kolposkopskim pregledima.

Među ispitanicima, 47 procenata izjavilo je da ispunjavaju uslov za kontrolni kolposkopski pregled – ali je samo tek malo više od polovine (58%) ove grupe ikada bilo na kontrolnom kolposkopskom pregledu. Samo 53 procenata onih koji ispunjavaju uslov za pregled smatralo je da ima dovoljno informacija o kontrolnom kolposkopskom pregledu grlića materice.

Dobrotvorne organizacije traže inkluzivan jezik kako bi sve osobe s matericom išle na kontrolne preglede

Prema istraživanju, trans muškarci i osobe koje odbacuju koncept rodne binarnosti suočene su sa nizom faktora koji utiču na njihovu sposobnost i nameru da odlaze na kontrolne kolposkopske preglede.

Ovo uključuje i informacije fokusirane na žene, nedobijanje poziva za preglede i obeshrabrivanje ili odbijanje da se pruži kontrolni kolposkopski pregled. Neke trans osobe smatraju da ne bi mogle da prisustvuju pregledu zbog nedostatka stručnosti medicinskih stručnjaka o transrodnosti.

U brošuri za trans muškarce i osobe koje odbacuju koncept rodne binarnosti koje imaju matericu, organizacija Jo’s Cervical Cancer Trust objašnjava proces odlaska na kontrolni kolposkopski pregled (Papa test), šta da radite ako ste registrovani kao muškarac kod svog izabranog lekara a imate matericu i potreban vam je Papa test, i upućuje i na druge organizacije koje nude transspecifičnu zdravstvenu zaštitu.

Organizacija Jo’s Cervical Cancer Trust izdala je nove informacije za trans muškarce i osobe koje odbacuju koncept rodne binarnosti u svetlu rastućih toksičnih komentara u javnosti o tome kojim rodovima je potreban kontrolni pregled za rak grlića materice, uz antitrans napade i aktivizam koji pogrešno insistira da „samo žene mogu da dobiju rak grlića materice“ – tvrdnja koju je potvrdila i poslanica Rozi Dafild iz laburističke partije.

„Ove informacije su namenjene trans muškarcima i/ili osobama koje odbacuju koncept rodne binarnosti i imaju matericu,“ kažu iz gorepomenute organizacije. „Ne koristimo reč žena u ovoj brošuri jer se ista ne odnosi na zajednicu o kojoj i sa kojom komuniciramo.“

Prevela: MJ

Izvor 

Posetite chat server našeg vebsajta, mesto za LGBTIQA razgovore