Julia small17 Maj 2013.  piše Rakšita Patel

 

Najnoviji podaci objavljeni danas pokazuju da je od 1. januara do 30. aprila ove godine ubijeno 78 trans osoba u 13 zemalja.

Prijavljeno je 1233 slučaja ubistava trans osoba u 59 zemalja sveta, takođe od 1. januara 2008. do 30. aprila 2013.

Nove informacije prikupljene su putem projekta Trans Murder Monitoring, organizacije Transgender Europe (TGEU), i objavljene na Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHO).

TGEU kaže da su zabaležena ubistva često izuzetno nasilna, i da uključuju i sakaćenje i mučenje trans osoba. 

Ovo su tek preliminarni rezultati, i nažalost, izgleda da će ti brojevi rasti kako godina bude odmicala. 

Veliki deo ovih ubistava zabeležen je u Centralnoj i Južnoj Americi. 78% prijavljenih ubistava trans osoba širom sveta (958 slučajeva), odlazi na Centralnu i Južnu Ameriku, sa 486 slučajeva samo u Brazilu. 

Do ovih slučajeva se došlo putem internet istraživanja i zahvaljujući saradnji trans organizacija i aktivista/kinja. 

Sasvim je moguće da oni pokazuju samo delić sveukupnog broja ubistava trans osoba širom sveta. 

Najveći mogući broj ubistava trans osoba zabeležen je u zemljama sa jakim trans zajednicama i trans ili LGBT organizacijama koje su vršile profesionalan monitoring – što samo pokazuje da je globalni problem mnogo ozbiljniji i veći. 

Iz organizacije Transgender Europe kažu: „Dok vrlo često stvarne okolnosti ubistava ostaju nerazjašnjene zbog izostanka istrage i izveštaja, mnogi od zabeleženih slučajeva uključuju neverovatan stepen nasilnosti, uključujući i mučenje i sakaćenje.“ 

„Mnogi slučajevi ostaju neistraženi kako treba od strane nadležnih organa.“ 

„U većini zemalja se ne vodi sistematska evidencija o ubistvima trans osoba i nemoguće je proceniti broj neprijavljenih slučajeva.“ 

„Zastrašujuće cifre još jednom pokazuju da postoji hitna potreba za reagovanjem na nasilje usmereno ka trans osobama, kao i potreba za mehanizmima kojima bi se trans osobe zaštitile.“ 

Projekat Trans Murder Monitoring započet je aprila 2009, sa ciljem da se prikupe, istraže i analiziraju izveštaji o ubistvima trans osoba širom sveta. 

TGEU ima članove u 36 zemalja koje se bore za jednakost i inkluziju svih trans osoba. 

murder-monitoring

Prevod: MJ

Izvor: gaystarnews.com