Transrodne osobe na odsluženju zatvorske kazne biće smeštene u odgovarajuće zatvore i obraćaće im se u skladu s njihovim rodnim identitetom. Ove promene stigle su pošto je federalna vlada Kanade dodala „rodni identitet i izražavanje“ listi zabranjenih osnova za diskriminaciju.

Promene načina na koji federalni zatvorski sistem tretira transrodne zatvorenike/ce znači da će oni/e od sada biti smešteni u muške ili ženske objekte, na osnovu toga kako se samoodređuju.

Zaposleni/e u zatvorima takođe moraju da se obraćaju transrodnim zatvorenicima/ama koristeći njihovo ime u skladu sa rodom, kao i odgovarajuću zamenicu, a zatvorenici/e će moći da kupuju stvari za muškarce i žene iz kataloga odobrenog od strane zatvora, bez obzira na anatomiju ili oznake za rod koje im stoje u ličnim dokumentima.

Ove promene stigle su pošto je prošlog juna federalna vlada dodala „rodni identitet i izražavanje“ listi zabranjenih osnova za diskriminaciju u Kanadskom zakonu o ljudskim pravima.

„Presrećni smo da zatvorski sistem Kanade uvodi toliko mnogo pozitivnih promena kojima se priznaju ljudska prava trans osoba u zatvorima,“ izjavila je Dženifer Metkalf, izvršna direktorka Pravnog servisa za zatvorenike/ce.

„Ove promene će unaprediti bezbednost i dostojanstvo transrodnih osuđenika/ca u Kanadi, i uticaće na svaki aspekt njihove svakodnevice.“

U zajedničkoj izjavi Pravnog servisa za zatvorenike/ce, Popravnog sistema Kanade i kanadskog Odbora za ljudska prava stoji da su reforme rezultat njihove dugogodišnje saradnje.

Predsedavajuća Odbora za ljudska prava, Mari Klod Landri, izjavila je da reforme imaju veze s poštovanjem i ljudskim dostojanstvom, na koje svaka osoba ima pravo, uključujući i one u zatvorskim sistemima.

Ove promene takođe stavljaju akcenat na privatnost i poverljivost rodnog identiteta zatvorenika, koji će biti dostupan drugima samo ukoliko je to važno i biće dostupan samo onima koji su direktno uključeni u brigu o zatvoreniku.

Individualizovani protokoli koji se tiču pristupa toaletu ili kupatilu, kao i izbora policajca ili policajke prilikom vršenja pretresa, testiranja urina i video nadzora takođe će biti ponuđeni transrodnim zatvorenicima.

Poverenik Don Hid izjavio je da je Popravni sistem Kanade posvećen izgradnji bezbedne i inkluzivne sredine koja ima poštovanja za sve, uključujući i transrodno osoblje, zatvorenike/ce, volontere/ke i posetioce/teljke.

Prevod: MJ
Izvor: Federal transgender inmates to be housed, addressed according to their gender identity