Danas, 13. 11. od 18 časova na Instagram Lajvu @BelgradePride, naša Jovanka Todorović govoriće o Vodiču kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji koji smo izradili u saradnji s Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva / SIPRU vlade Republike Srbije.

Jovanka je koordinatorka programa javnog zagovaranja Getena i jedna od autorki Vodiča kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji. Vodič je prethodno već predstavljen na Međunarodni dan akcije za depatologizaciju trans identiteta, 22. oktobra. Vodič je namenjen trans osobama u Srbiji, svakome ko istražuje i preispituje svoj rodni identitet i izražavanje, ali i svima koji žele da se upoznaju s temom transrodnosti i tranzicije. Takođe, publikacija pruža odgovore na ključne dileme o transrodnosti, pojašnjava najznačajnije aspekte i faze tranzicije (društvena, pravna, medicinska), s posebnim osvrtom na procedure u Republici Srbiji.

Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji možete preuzeti ovde.

Priredila: MJ