Slučaj Kaster Semenje, južnoafričke atletičarke koja je 2008. godine bila primorana da se podvrgne testu potvrđivanja pola – i kojoj je nedavnom sudskom odlukom postavljen uslov da, ukoliko na predstojećoj olimpijadi želi da odbrani šampionsku titulu, mora da smanji nivo testosterona – otvara brojna pitanja u pogledu uloge rase, imperijalne istorije i nacionalnog konteksta u postupanju prema „sumnjivim telima”.

Prema mišljenju Zin Magubane, akademski radovi o Semenji, uključujući i one čije su autorke feminističke teoretičarke, uglavnom ne uspevaju da objasne ulogu koju su rasa i nacija igrale tokom istorije u proizvodnji i reprodukciji pojma interseksa. Posledica takvog pristupa je da su iznova ustanovile i učvrstile Južnu Afriku kao „anahron prostor", kao „mesto koje večito ostaje izvan vremena u modernosti". Feminističke toretičarke i teoretičari su odlično iskoristili najnovija istraživanja o interseks telima, polu i rodu kako bi kritikovali popularne medije i političke odgovore na slučaj Kaster Semenje, ali nisu smatrali neophodnim da podvrgnu genealoškoj, intersekcionalnoj ili poststrukturalističkoj analizi bilo postojeće radove o interseksualnosti, polu i rodu koji formiraju osnov za njihove argumente, bilo ideju o samoj interseksualnosti. Taj izostanak pažnje i interesovanja teoretičara za ulogu rase i nacije u određivanju toga koja tela se označavaju kao interseks i šta se dalje s tim telima radi, implicira da su propustili važnu priliku da shvate ulogu rase i nacije u proizvodnji onoga što neki autori zovu „ontološkim rodom".

Ovaj ogled, izvorno objavljen u trećem broju časopisa Signs za 2014. godinu, prevela je s engleskog Milica Jeremić.

Spikerska interpretacija teksta: Gordana Gačić
Urednik: Predrag Šarčević

Izvor