LGBTIQ prajd (povorka ponosa) je događaj kojim se zauzima stav protiv diskrimincije i nasilja nad lezbejkama, gej, biseksualnim, transrodnim, interseks i kvir osobama, a u cilju promovisanja afirmativog stava, dostojanstva, jednakih prava, povećanja vidljivosti društvene grupe, izgradnje zajednice i slavljenja seksulne različitosti i rodne varijantnosti.

Ponos, a ne stid i društvena stigma, je dominantan stav koji jača veći deo pokreta za prava LGBTIQ osoba širom sveta.

Od ozbiljnih do karnevalskih, prajd dešavanja se obično održavaju tokom meseca LGBTIQ ponosa, ali i u drugim periodima tokom godine koji su bitni za LGBTIQ istoriju određene zemlje.

Neka prajd dešavanja uključuju povorke ili marševe, skupove, komemoracije, dens žurke i velike festivale, kao što je sidnejski Mardi Gra, koji traje nekoliko nedelja.

Tipični simboli gej prajda su duga i zastava duginih boja, malo slovo lambda (λ), roze trougao i crni trougao, koji su preuzeti kao obeležja iz nacističkih koncentracionih logora gde su bili korišćeni kao oznake stida.

Tokom ovogodišnjeg meseca ponosa nastavićemo da ukazujemo na važnost Zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba i zahtevamo njegovo donošenje. Potreban nam je sveobuhvatan zakon koji poštuje telesnu i druge autonomije i pravo na samoodređenje trans i interseks osoba.

Za pravo na život i zdravlje, obrazovanje, pravo na ispravna lična dokumenta, pravo na rad, pravo na stanovanje, i sva druga prava koja imaju svi/e ostali/e građani/ke Srbije!

Ponosni/e na svoju snagu i borbu - Srećan nam mesec ponosa 2020!

Priredila: MJ