1Prva Trans grupa (samo) podrške oformila se u organizaciji Gayten-LGBT, Centru za promociju LGBT ljudskih prava u Beogradu, 30. avgusta 2006 godine. Četiri osobe su prisustovale ovom sastanku (FTM transseksualci). Tokom protekle godine, grupa je dobila nekoliko novih članova/ica i njihov broj se neprestano povećava. U grupi sada ima devet stalnih članova/ica, uključujuci članove/ice iz inostranstva (Bosne i SAD-a), kao i neke potencijalne/nove članove/ice (novi članovi se priključuju grupi nakon intervjua). Na sastanke povremeno dolaze partneri/ke članova/ica grupe, kao i dva supervizora/ke. Lista zainteresovanih osoba za grupu je sve veća, pa će se uskoro njen sastav ponovo proširiti. Mnogo osoba van Srbije je u kontaktu sa grupom i veoma su voljne da učestvuju u njenom radu.

Grupa je uspostavila niz pravila za rad (siguran prostor, poverljivost i drugo), kao i obaveza/odgovornosti. Sastanci se održavaju dva puta mesečno, a po potrebi i češće. Teme koje se obrađuju su različite i zavise od potreba njenih članova/ica (praćenje grupnog procesa i potreba). Teme su raznovrsne, kao npr.: coming out porodici, prijateljima; posao; socijalizacija; faze tranzicije; problemi u toku tranzicije; roditeljstvo; kontakti i informacije o lekarskim timovima, pozitivne prakse iz sveta i sl. Pored redovnih sastanaka grupa je organizovala i organizovaće niz aktivnosti, kao što su sportski dan ili projekcije filmova. Neki/e članovi/ice druže i van grupe. 

Informacije o postojanju i radu grupe postavljene su na sigurnim (LGBTIQ prijateljskim) web sajtovima. One su takode dostavljene i lekarskim timovima psihijatru, psihologu, endokrinologu i hirurgu, advokatu porodičnog prava, koji su u čestim kontaktima sa trans populacijom. Kontakt i informacije su prosleđene i nevladinim oraganizacijama, koje smo zamolili da ih upute potencijalnim, novim članovima.

Mi pribavljamo literaturu sa trans temama iz inostanstva, prevodimo i distribuiramo svim našim članovima, objavljujemo sopstvene tekstove.
Brošura Međunarodnog udruženja za rodnu disforiju Harry Benjamin Standardi pomoći za poremećaje rodnog identiteta, šesta verzija 2001., je prevedena i distribuirana svim našim članovima/icama da bi se uputili i lakše razumeli problem. Pored razumevanja ova brošura omogućava i edukaciju osoba iz njihovog okruženja, roditelja i prijatelja, kao i kada su u pitanju lekarske i pomažuce profesije. Nekoliko istraživanja koje je uradio Gayten-LGBT su uz brošuru distribuirani medicinskim ustanovama i drugim nevladinim oraganizacijama. 

Aktivan je i forum Trans sekcije i na njega se redovno postavljaju sve relevantne informacije o radu grupe. Forum se nalazi na sajtu: www.gay-serbia.com

Vrlo važan aspekt rada je umrežavanje, saradnja i razmena sa drugim trans i  LGBTIQ organizacijama, mrežama i pojedincima u svetu. Gayten-LGBT odnosno Trans sekcija je postala i članica prve evropske trans mreze European TransGender Network, između ostalih.

Grupa je u kontaktu sa profesorkom pravnog fakulteta, odseka za porodično pravo, Marijom Draškić. Ona nas upućuje i obaveštava o pravnoj regulativi u Srbiji. U saradnji sa njom radiće se na pravnim predlozima izmene zakona vezanim za trans problematiku, kao i na njihovoj implementaciji (advocacy and lobbying). Gayten-LGBT uz konsultacije i asistenciju dve pravnice/advokatkinje omogućava pravnu podršku i pomoć, svim članovima/icama grupe, potpuno besplatno. 

Trans sekcija ostvaruje saradnju sa različitim stručnjacima/kinjama (na pr. sociološkinjom M. Gajić, čija je teza za naučni rad "Trans seksualna populacija u Srbiji". Rad je zasnovan na anonimnom i dobrovoljnom intervjuisanju članova/ica grupe. Teza će biti korišćena za dalje istraživanje i prikupljanje podataka. Nekoliko eksperata/kinja iz raznih oblasti su zainteresovani za kooperaciju, istraživanje i proučavanje trans tematike, pa je grupa značajna jer omogućava pristup određenom broju takvih informacija. 
Nekoliko predavanja i radionica održali su stručnjaci/kinje iz oblasti porodičnog nasilja nad LGBTIQ populacijom, seksualnog nasilja, emocionalne pismenosti i sl. U planu je i dalje redovno održavanje predavanja/radionica u skladu sa potrebama/interesovanjima grupe.

Kris - koordinator Trans Sekcije - održao je nekoliko informativnih predavanja u nevladinim oraganizacijama koje su uključene u rad sa LGBTIQ populacijom, kao i određenim grupama koje se bave LGBTIQ problematikom. (LGBT SOS telefon, Jesenja feministička škola - Jednake rodne mogućnosti na tlu bivše Jugoslavije itd).

Na dan prve godišnjice rada grupe 29. avgusta 2007 priređena je mala zabava, koja je iskorišćena da se sagledaju dostignuća u protekloj godini, kao i da se proširi polje mogućnosti, delovanja i širenja u budućnosti. 
Ovo je prva trans grupa samopodrške u Srbiji i broj njenih članova se kontinuirano povećava, pa se zbog toga pojavila potreba da se poveća broj aktivnosti koje se  razvijaju u okviru posebnih sektora Gayten-LGBT.
Jedinu finansijsku pomoć koju smo do sada dobili je od Astraea, New York, ali uzimajući u obzir potrebe, probleme i redovne aktivnosti, nadamo se da će novi projekti biti razmotreni i podržani. 

Za sve informacije možete nas kontaktirati na: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Hvala vam na podršci.

Voli vas Gayten-LGBT