1356556147238-520x250Zabrinjavajući podaci novog istraživanja o stavovima mladih.

 

Za poslednjih pet godina mladi i deca sve više podržavaju ideju etnički čiste države, netolerantni su prema gej populaciji i spremni su na nasilje nad njima. To je rezultat novog istraživanja koje su organizovali Centar za prava deteta, Koalicije za monitoring prava deteta u Srbiji i organizacija Save the children.


 

Prema istraživanju koje je objavio nedeljnik NIN, značajan procenat dece i mladih ima negativan stav i prema ateistima, HIV pozitivnim i odličnim učenicima.

 

Na prvom mestu negativne rang liste su osobe drugačije seksualne orijentacije, prema kojima negativan stav ima 36 odsto ispitanika, prenosi B92. Na drugom su ateisti (23,0%), na trećem pripadnici drugih nacionalnosti (21,8%), a slede HIV pozitivni (19,0%) i odlični učenici (18,9%).

 

Negativno su ocenjivani i muškarci koji nisu navijači - 15,3 odsto dece i mladih prema njima ima negativan stav, oni koji misle drugačije od većine (15,2), polaznici programa nevladinih organizacija (14,5%) osobe sa invaliditetom (14,0%), sunarodnici drugačije veroispovesti (11,8%), pripadnici drugih rasa (11,2%) i žene (10,5%).

 

Istraživanje, koje NIN opširno predstavlja, pokazalo je, između ostalog, da se pogoršala situacija i u pogledu odnosa dece i mladih prema ljudskim pravima, jer im je ta ideja sada još manje bliska i poznata nego ranijim generacijama.

 

Dečaci su i dalje u značajnoj meri spremni da podrže nasilje, participacija u školi je i dalje nedovoljna, a interesovanje učenika za učešće u odlučivanju u školi je alarmantno nisko.

 

Skoro polovina dece i mladih zna gde mogu da kupe alkohol, a da ih prodavci ne pitaju ništa o godinama. Trećina dece i mladih razume zašto ljudi imaju potrebu da veštački menjaju stanje svesti, a svako osmo dete smatra da marihuanu treba legalizovati. Skoro polovina dece i mladih smatra da su klađenje i kockanje u njihovoj generaciji poprimili zabrinjavajuće razmere, a trećina se sa tim ne slaže.

 

Preuzeto sa gay-serbia.com