LepaAne-Klajn- Nagrada za žene Fondacije Hajnrih Bel bliske zelenoj politici je pripala Lepi Mlađenović. Uručenje nagrade biće u večernjim satima 1. marta 2013. u Berlinu. Iznos nagrade je 10.000 evra.

 

Ane-Klajn-Nagrada za žene dodeljuje se drugi put i pripada Lepi Mlađenović, hrabroj ženi koja se tokom svog života bori protiv nasilja i militarizma, a za slobodu, ljudska prava i seksualno samoopredeljenje. Svojim političkim radom inspiracija je mnogim aktivistkinjama u Srbiji, na Balkanu i sirom sveta.

 

U obrazloženju žirija stoji: "Lepa Mlađenović je srpska intelektualka i aktivistkinja za mir i ljudska prava. Njena zalaganja se posebno ističu u borbi za prava žena i prava ljudi čija seksualna orijentacija i rodni identitet nisu u skladu s normama koje zastupa većina. Fokus njenog rada su seksualno političko nasilje u ratu i miru, prevencija nasilja i rad sa žrtvama trauma. Zbog svoje predanosti postala je poznata daleko izvan granica Srbije i regije. Lepa Mlađenović je aktivistkinja i suosnivačica nekoliko mirovnih organizacija i mreža u Srbiji, među njima: „Žene u Crnom“- mirovna organizacija,  kao i „Arkadija“ i „Labris“- organizacije za lezbejska prava."

 

Barbara Unmisih, članica Upravnog odbora Fondacije Hajnrih Bel i predsednica žirija, ističe: 
"Lepa Mlađenović je izuzetna ličnost koja spaja političku hrabrost i intelektualnosti . Konkretan savetodavni rad za žene žrtve nasilja povezuje sa političkim zastupanjem interesa i naučnim radom. Lepa Mlađenović se uvek iznova izlaže opasnosti. Velika hrabrost je potrebna u borbi za prava seksualnih manjina u Srbiji. Visok stepen diskriminacije i neprijateljskih napada širokih slojeva stanovništva i države sastavni su deo svakodnevice osoba homoseksualne orjentacije."

 

"Ane-Klajn-Nagrada za žene jeste politički signal u borbi protiv homofobije u Srbiji i drugim zemljama sveta i solidarna, praktična podrška radu Lepe Mlađenović i njenih saborkinja u osvajanju lezbejskih prava", dodaje Unmisih.

 

Berlin, 6. decembar 2012.

 

Pogledajte Obrazloženje žirija, kratku biografiju i portret Lepe Mlađenović, kao i fotografiju dobitnice nagrade.

 

Preuzeto sa  http://www.rs.boell.org