APA-GID_tp3-feature-threeOve subote, odbor Američkog psihijatrijskog udruženja (APU), odobrio je najnovije predloge revizije Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje (DSM, eng.), koji će od sada biti poznat kao DSM-V. (http://edition.cnn.com/2012/12/02/health/new-mental-health-diagnoses/). Ovaj čin predstavlja istorijski pomak za osobe koje su transrodne ili se rodno ne određuju, pošto se njihovi identiteti više ne klasifikuju kao mentalni poremećaj. Homoseksualnost je na isti način deklasifikovana i skinuta sa liste mentalnih poremećaja 1973. (http://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/204/81-words)


 

Do sada je termin ‘poremećaj rodnog identiteta’ bio u upotrebi za postavljanje dijagnoze transrodnim osobama. Za konzervativce je ovo predstavljalo zeleno svetlo i potvrdu da trans osobe označe kao poremećene, lude i bolesne. U nekim slučajevima je čak ova dijagnoza korišćena u svrhe diskriminacije trans osoba, uz tvrdnje da nisu sposobni/e da budu roditelji, ili da nisu sposobni/e za rad, na primer. S druge strane, osiguravajuća društva su radije pokrivala troškove tranzicije u okviru ovakvog diskursa, jer se u tom slučaju tretiranje poremećaja smatra neophodnim medicinskim lečenjem, pre nego arbitarnim kozmetičkim zahvatom.

 

Po novom priručniku transrodne osobe će dobijati dijagnozu ‘rodne disforije’, što dočarava emocionalni stres koji se javlja kao posledica ‘jasnog nesklada između nečijeg roda kako ga ta osoba doživljava i iskazuje, i roda koji mu je dodeljen po rođenju.’ Ovo će omogućiti i afirmativan tretman i negu tokom tranzicije, bez stigme koju sa sobom nosi reč poremećaj. Početkom godine, APU je takođe izdao i nove smernice za transrodne pacijente, (http://thinkprogress.org/lgbt/2012/07/10/513520/apa-guidelines-transgender-patients/?mobile=nc), kao i izjavu kojom se potvrđuju nega i građanska prava transrodnih osoba. (http://thinkprogress.org/lgbt/2012/08/21/721441/apa-issues-position-statements-supporting-transgender-care-and-civil-rights/). Oba dokumenta su u skladu sa novim standardom kojim se trans osobe poštuju u medicinskoj zajednici.

 

Tek pošto je homoseksualnost skinuta s liste mentalnih poremećaja, formirale su se organizacije koje se zalažu za eliminisanje homoseksualne želje i ‘preobraćanje’ gej osoba u heteroseksualne, buneći se protiv odluke medicinske zajednice koja je prihvatila orijentacije drugačije od heteroseksualne. Neke od sličnih organizacija koje deluju u trans kontekstu već postoje i podržane su od strane Focus on the Family, NARTH (http://www.narth.com/menus/gender.html), PFOX (http://pfox.org/Transgenderism_is_gender_identity_disorder.html), i drugih anti-LGBT organizacija. Sasvim je moguće da će se slične inicijative pojaviti i nakon revizije DSM-a.

 

Prevod: MJ