Gayten-LGBT, Centar za promociju LGBTIQ prava je krajem januara uputio dopis Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Srbije u vezi pokrivanja troškova promene pola iz Fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja. Tekst dopisa prenosimo u celosti, kao i odgovor nadležnih.
Poštovana Sanja Mirosavljević,
Udruženje Gayten-LGBT, Centar za promociju LGBTIQ prava,  je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2001. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promocije i razvoja prava lezbejki, gej, biseksualnih, transrodnih, interseks i queer osoba. Gayten-LGBT je dobio 3 internacionalne nagrade za svoj rad: u saradnji sa organizacijom Labris organizovana je prva javna proslava LGBT Dana ponosa 2001. godine i dobijena je nagrada European Pride Award 2001, kao i Grizzly Bear Award 2001. Dvojica aktivista Gaytena-LGBT dobila su nagradu Heimdahl Award 2002, za prvi queer radio šou pod imenom „Gayming” na Radiju 202.
Potrebne su nam sledeće informacije kako bismo pružili našim članovima/cama i korisnicima/cama, budući da se u medijima pojavljuju različite i protivrečne informacije, kao i na osnovu informacija dobijenih od medicinskih radnika/ca.
Od prvog januara 2012. godine počele su da se primenjuju odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da se iz Fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja pokrivaju troškovi promene pola ukoliko je to medicinski opravdano i to u iznosu od najmanje 65%.
Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:
1. Da li je Republički fond za zdravstveno osiguranje u budžetu za 2012 godinu isplanirao koji iznos novca će biti odvojen za troškove lečenja osoba koje se nalaze u procesu promene pola i koji je to iznos?
2. Da li će biti pravljena neka lista čekanja za transseksualne pacijente, odnosno da li postoji maksimalan broj ljudi za koje se pokrivaju troškovi iz Fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja?
3. Da li postoji pravilnik ili interno uputstvo kojim je regulisano koji se troškovi promene pola mogu pokriti iz Fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja? Da li se troškovi konsultacija sa psihijatrom, koji treba da postavi dijagnozu transseksualizma (F 64.0) pokrivaju iz Fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja? Da li se troškovi hormonalne terapije pokrivaju iz Fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja? Da li se hirurški zahvati pokrivaju iz ovog fonda i koji?
4. Da li ste sa Ministrstvom zdravlja imali sastanak i da li postoji neki sporazum kojim se precizira koje ustanove mogu da vrše ove medicinske usluge i terapije koje su vezane za proces promene pola? Da li su nekim internim aktom, bilo vašim, bilo aktom Ministarstva zdravlja, detaljnije precizirani uslovi za proceduru promenu pola?
5. Da li je precizirano koji lekari, koje specijalnosti i sa kojom licencom i obukom, mogu obaljati neku od faza triadne terapije promene pola (psihijatrijska, endokrinološka i hirurška)?
Unapred veliko hvala.
Zamolili bismo Vas da nam odgovor pošaljete emailom i pismenim putem (podaci navedeni u memorandumu).
S poštovanjem,
Milan Đurić
Koordinator organizacije Gayten-LGBT
logo_gayten_170Gayten-LGBT, Centar za promociju LGBTIQ prava je krajem januara uputio dopis Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Srbije u vezi pokrivanja troškova promene pola iz Fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja. Tekst dopisa prenosimo u celosti, kao i odgovor nadležnih.  


Poštovana Sanja Mirosavljević,
Udruženje Gayten-LGBT, Centar za promociju LGBTIQ prava,  je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2001. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promocije i razvoja prava lezbejki, gej, biseksualnih, transrodnih, interseks i queer osoba. Gayten-LGBT je dobio 3 internacionalne nagrade za svoj rad: u saradnji sa organizacijom Labris organizovana je prva javna proslava LGBT Dana ponosa 2001. godine i dobijena je nagrada European Pride Award 2001, kao i Grizzly Bear Award 2001. Dvojica aktivista Gaytena-LGBT dobila su nagradu Heimdahl Award 2002, za prvi queer radio šou pod imenom „Gayming” na Radiju 202. 


Potrebne su nam sledeće informacije kako bismo pružili našim članovima/cama i korisnicima/cama, budući da se u medijima pojavljuju različite i protivrečne informacije, kao i na osnovu informacija dobijenih od medicinskih radnika/ca. 
Od prvog januara 2012. godine počele su da se primenjuju odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da se iz Fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja pokrivaju troškovi promene pola ukoliko je to medicinski opravdano i to u iznosu od najmanje 65%. 

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:


1. Da li je Republički fond za zdravstveno osiguranje u budžetu za 2012 godinu isplanirao koji iznos novca će biti odvojen za troškove lečenja osoba koje se nalaze u procesu promene pola i koji je to iznos?

2. Da li će biti pravljena neka lista čekanja za transseksualne pacijente, odnosno da li postoji maksimalan broj ljudi za koje se pokrivaju troškovi iz Fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja?

3. Da li postoji pravilnik ili interno uputstvo kojim je regulisano koji se troškovi promene pola mogu pokriti iz Fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja? Da li se troškovi konsultacija sa psihijatrom, koji treba da postavi dijagnozu transseksualizma (F 64.0) pokrivaju iz Fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja? Da li se troškovi hormonalne terapije pokrivaju iz Fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja? Da li se hirurški zahvati pokrivaju iz ovog fonda i koji?

4. Da li ste sa Ministrstvom zdravlja imali sastanak i da li postoji neki sporazum kojim se precizira koje ustanove mogu da vrše ove medicinske usluge i terapije koje su vezane za proces promene pola? Da li su nekim internim aktom, bilo vašim, bilo aktom Ministarstva zdravlja, detaljnije precizirani uslovi za proceduru promenu pola?

5. Da li je precizirano koji lekari, koje specijalnosti i sa kojom licencom i obukom, mogu obaljati neku od faza triadne terapije promene pola (psihijatrijska, endokrinološka i hirurška)?

Unapred veliko hvala.
Zamolili bismo Vas da nam odgovor pošaljete emailom i pismenim putem (podaci navedeni u memorandumu).
S poštovanjem,

Milan Đurić
Koordinator organizacije Gayten-LGBT

 

Odgovor možete preuzeti ovde.