Okružni sud države Ajdaho, SAD, odbacio je predlog zakona podržan od strane Republikanske partije, kojim bi bila uvedena zabrana izmene podataka u izvodu iz matične knjige rođenih kod trans osoba.

Sud je doneo presudu da nedavne izmene uvedene od strane Odeljenja za zdravlje i socijalnu zaštitu krše zabranu koja je bila na snazi od 2018.

Ovo je kraj jedne pravne borbe koja je trajala godinama i kraj republikanskih pokušaja da uvedu zabranu koju su aktivisti/kinje označili kao „opasnu i arhaičnu“.

Zakonodavci države Ajdaho su marta ove godine izglasali Zakon 509, kojim je regulisan deo zakona koji se odnosi na izvode iz matične knjige rođenih.

Zakon je potom potpisao guverner Ajdaha, Bred Litl, i od 1. jula ove godine Odeljenje za zdravlje i socijanu zaštitu uvelo je izmene prema kojima su trans osobe jedino mogle da promene svoj izvod iz matične knjige rođenih uz sudski nalog.

Međutim, kako su sudije okružnog suda naglasile u presudi iz marta 2018, na snagu je stupila trajna zabrana kojom gorepomenuto odeljenje neće moći da spreči trans osobe da promene oznaku za rod u izvodima iz matične knjige rođenih.

Zahtevanje dobavljanja sudskog naloga, prema rečima sudija, je nemoguće na osnovu zakona koji je trenutno na snazi u Ajdahu i takav zahtev, tj. preduslov za promenu izvoda iz matične knjige rođenih zatvara sva vrata trans osobama i onemogućava promenu dokumenata, tj. dobijanje dokumenata koji su u skladu s njihovim rodnim identitetom.

Lambda Legal, organizacija za prava LGBT osoba, tužila je državu 2017, kada su zakonodavci trans osobama negirali pravo na dobijanje preciznih i važećih izvoda iz matične knjige rođenih. Zahvaljujući njihovoj pobedi dobijena je zabrana iz 2018.

„Sud nije mogao biti jasniji: ono što je predstavljalo diskriminaciju 2018, i danas je diskriminacija. Zvaničnici Ajdaha ne mogu da sprečavaju trans osobe u dobijanju ličnih dokumenata koja su u skladu s njihovim identitetom.“

„Taj zakon je nastojao i nastoji da negira samo postojanje trans osoba tako što im oduzima identitet.

Više o borbi trans i interseks aktivista/kinja u Ajdahu i s čim su sve morali da se bore ove godine, na našem sajtu.

Prevela i priredila: MJ

Izvor