Ministarstvo za društveni razvoj i bezbednost Tajlanda predložilo je da se razmatranje zakona o rodnom identitetu održi u oktobru.

Rasprava će se održati u parlamentu ove zemlje i posebno je važna jer predlog zakona treba da obuhvati osobe koje ne potpadaju pod unapred određene kategorije, kao što su osobe koje se rodno ne određuju i interseks osobe.

Ovaj potez dolazi nakon što je kabinet odobrio predlog zakona o građanskom partnerstvu prošlog meseca. Ukoliko taj predlog zakona bude bio izglasan, istopolna partnerstva na Tajlandu će biti legalizovana.

Predlog zakona o rodnom identitetu regulisaće prava transrodnih osoba kojima je bio uskraćen pristup uslugama, mogućnostima za zapošljavanje, i socijalnim uslugama na osnovu njihovog rodnog identiteta koji se ne poklapa s polom koji im je pripisan po rođenju.

Predsedavajuća radne grupe za priznavanje roda i predlog zakona o rodnom identitetu pri Ministarstvu za društevni razvoj, kaže da je njen tim naišao na prepreke početkom godine kada je zagovaranje za zakon trpelo politički pritisak.

Ona kaže da se zakonom poštuju ljudska prava u vezi sa rodnim identitetom i rodnim izražavanjem, i da se njim transrodne osobe neće uslovljavati da prolaze kroz proceduru prilagođavanja tela rodnom identitetu kako bi dobili nova dokumenta.

„Zakon ćemo predati parlamentu pre završetka zasedanja u oktobru,“ dodala je.

„Uzeli smo u obzir sve grupe, uključujući i osobe koje se rodno ne određuju. Još uvek razmatramo pravne detalje za one koji traže promenu oznake za rod, i to će zavisiti od onih na pozicijama moći,“ izjavila je predsedavajuća za Bankok post.

U međuvremenu, poslanik partije Move Forward i glasnogovornik Komiteta za decu, mlade, žene, stare, osobe s invaliditetom i etničke grupe, kaže da je završio nacrt zakona o rodnom identitetu, za koji kaže da se razlikuje od vladine verzije po tome kako osobe koje žele promenu oznake za rod mogu da se identifikuju kao muškarci, žene ili drugo.

„Pa ipak, moraćemo da nastavimo da se borimo protiv diskriminacije jer donošenjem zakona, ista neće nestati sama od sebe,“ rekao je.ž

Više o raznolikoj borbi tajlandskih LGBTIQA aktivista/kinja i prethodnim naporima za donošenje zakona o rodnom identitetu na našem sajtu ovde.

Prevela MJ

Izvor