Geten solidarno podržava naše trans i interseks prijatelje/ice u Mađarskoj i pozivamo vladu Mađarske da trans, interseks i osobama koje se rodno ne određuju obezbedi mogućnost za pravno priznanje roda!

Narodna skupština Mađarske juče je izglasala zakon kojim se ukida i stavlja van zakona pravno priznanje roda u ovoj zemlji.

Ovo je u suprotnosti s međunarodnim i nacionalnim standardima ljudskih prava i predstavlja kršenje prava na samoodređenje. Skupština Saveta Evrope 2015. usvojila je rezoluciju koja poziva države članice da razviju brze, transparentne i pristupačne procedure zasnovane na samoodređenju za promenu imena i registrovanog pola transrodnih osoba u ličnim dokumentima.

Takođe je i Evropski sud za ljudska prava ustanovio nedvosmislenu pozitivnu obavezu evropskih država da omoguće pravno priznanje roda. Međutim, u pogledu praktične implementacije ove obaveze, neophodno je da se pažljivo procene procedure kako bi se osiguralo da su kompatibilne s ljudskim pravima.

Mađarski Ustavni sud je putem presuda koje je doneo jasno stavio do znanja da promena imena i oznake za rod predstavljaju osnovna pravo svih transrodnih osoba.

Bez priznanja imena i roda, stigmatizacija postaje sastavni deo svakog od aspekata života, i često dovodi do isključivanja trans osobe iz smislenog učestvovanja u društvenom i ekonomskom životu.

Ukidanje ovog zakona utiče i na interseks osobe. Njime je definisano da je „biološki pol zasnovan na primarnim polnim karakteristikama i hromozomima, i zakon ne uzima u obzir to da mnoge intreseks osobe imaju varijacije polnih karakteristika koje se ne uklapaju u opšte prihvaćeni koncept o tome koje primarne polne karakteristike pripadaju kojim hromozomskim obrascima. Takođe, zakon zahteva krajnju odluku o zakonskom polu/rodu koji se pripisuje po rođenju i promoviše ideju da postoje samo dva pola. Ovakav novi zakon će dovesti do povećanja društvene marginalizacije, stigme, i diskriminacije interseks osoba.

Neke interseks osobe se ne identifikuju s rodom koji im je pripisan po rođenju; nedostatak procedure pravnog priznanja roda ima iste posledice po interseks, kao i po trans osobe.

Mađaraska organizacija za prava trans osoba, Transvanilla, zahteva od predsednika Mađarske, Janoša Adera, da zakon prosledi Ustavnom sudu i zatraži preliminarnu kontrolu istog.

Organizacija Transvanila je juče pokrenula kampanju kojom traže otvaranje mogućnosti za pravno priznanje roda u Mađarskoj, i pozivaju mađarske i međunarodne organizacije civilnog društva da im se pridruže u zahtevu i pokažu solidarnost s trans i interseks osobama u Mađarskoj.

Nedavno su pokrenuli i peticiju kojom traže da Ursula von der Lejen, predsednica Evropske komisije, osudi vladu Mađarske zbog ovakvih postupaka i omogući da se sva postojeća sredstva koriste u procesu zaštite osnovnih prava trans i interseks osoba u Mađarskoj.

Prevela: MJ

Izvor