Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, je u utorak, 28. januara u Beogradu sazvao sastanak sa LGBTIQ organizacijama iz Srbije kako bi se dogovorile zajedničke aktivnosti u cilju unapređenja položaja LGBTIQ osoba.

Na sastanku je bilo reči o aktivnostima koje su bile predviđene Akcionim planom za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije 2014-2018, a koje nisu sprovedene, te se ministar obavezao da će se ministarstvo u ovoj godini intenzivnije posvetiti izradi nacrta zakona koji će regulisati istopolne zajendice i pravno priznanje roda.

Dogovoreno je da aktivisti i aktivistkinje LGBTIQ organizacija uzmu učešće u radnim grupama koje će pripremiti tekst ova dva zakona i da se slični sastanci između ministarstva rada i predstavnika/ca LGBTIQ oganizacija održavaju na 3 do 4 meseca, kako bi se koordinisale važne aktivnosti.

Na sastanku je takođe bilo reči o senzibilizaciji centara za socijalni rad, kao i hraniteljskih porodica, jer je bilo slučajeva napuštanja dece koja su istopolno orijentisana od strane ovih porodica.

Tema siromaštva LGBTIQ osoba takođe je bila jedna od tema koja će se obrađivati i na narednim sastancima.

Koordinatorka javnog zagovaranja organizacije Geten, Jovanka Todorović, prisustvovala je sastanku.

Priredila: JT

Foto: Filip Kocevski