Krajem decembra 2019, vlada Škotske je objavila zakon kojim će biti izvršena reforma procesa pravnog priznanja roda.

Pripremljen je predlog zakona koji za cilj ima na ukloni prepreke koje trenutno postoje i prave probleme osobama koje žele pravno priznanje svog rodnog identiteta.

On uključuje i predlog da se odbaci tekući uslov koji ljudima nalaže da se za zahtev obraćaju Odboru za priznanje roda u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Umesto toga, zahtev bi podnosili Opštoj matičnoj službi Škotske.

Vlada Škotske izjavila je da su mere predložene jer mnogi smatraju da tekući sistem „traumatizuje i ponižava osobe u procesu pravnog priznanja roda“.

Period za promišljanje

Ovim predlogom zakona bio bi uklonjen i uslov da podnosoci zahteva prilažu medicinsku dokumentaciju kao dokaz o dijagnozi rodne disforije.

U isto vreme, bio bi zadržan uslov da podnosioci zahteva moraju da daju izjavu da su živeli u svom „stečenom“ rodu tri meseca i da nameravaju da nastave da žive u svom rodu trajno.

Period od minimum tri meseca promišljanja između podnošenja zahteva za dobijanje Potvrde o priznanju roda i odobravanja zahteva bio bi takođe uveden kao deo ovog predloga zakona.

To znači da bi podnosioci zahteva morali da žive u svom „odabranom“ rodu najmanje šest meseci pre nego što dobiju potvrdu.

Zakonom bi takođe bio zadržan stav da davanje lažne izjave predstavlja krivično delo i uvedeno novo krivično delo lažnog podnošenja zahteva – za svako od ovih krivičnih dela bila bi predviđena kazna do dve godine zatvora.

U međuvremenu, donja starosna granica za podnošenje prijave bila bi spuštena s 18 na 16 godina u okviru novih predloga.

Ove reforme, koje prate najbolje prakse na međunarodnom nivou usvojene u drugom državama kao što su Irska, Danska i Norveška, ne menjaju dugogodišnja prava trans muškaraca i žena kod procesa promene roda.

Ove reforme takođe ne utiču na, niti menjaju prava žena predviđena Zakonom o jednakosti.

Sekretarka za pitanja jednakosti, Širli-En Somervil, izjavila je: „Predlažemo ove reforme jer mnogi smatraju da tekući sistem podnošenja zahteva ima ponižavajuć i traumatičan uticaj na podnosioce istog.

„Prethodne konsultacije o reformi pokazale su da većina podržava naše predloge, ali postavlja i određena pitanja. Detaljnije konsultacije o predlogu zakona i procena njegovog uticaja, jasnije će nadam se objasniti potrebu za reformom i pružiti odgovor na ta pitanja.“

Nove mogućnosti

Širli-En Somervil

Somervil je rekla da su u proteklih 15 godina trans osobe mogle zakonski da promene rod dobijanjem Potvrde o priznanju roda, i dodala: „Predlažemo da tekući proces uredimo tako da postane manje stresan, ali i da nastavimo da prepoznajemo ozbiljnost ove odluke da se život živi u rodu drugačijem od pola koji je pripisan po rođenju.“

Lin Velš, predsedavajuća pravnog tima Komisije za jednakost i ljudska prava Škotske, kaže: „Ovaj zakon nudi jednu dobrodošlu mogućnost da se uklone nepotrebne praktične prepreke s kojima se trans osobe suočavaju u procesu pravnog priznanja roda.

„Ništa u ovom zakonu ne predstavlja opasnost po Zakon o jednakosti koji štiti prostore i usluge namenjene isključivo ženama, koji prepoznaje specifične potrebe žena i potrebu za zaštitom od rodno zasnovanog nasilja.“

Jedan od lidera stranke Zelenih Škotske, Patrik Harvi, izjavio je: „Ove zakonske promene su već predugo odlagane, tako da mi je drago da je predlog zakona najzad objavljen.

„Ovaj zakon će naprosto olakšati život trans osobama koje žele da imaju ispravna dokumenta, a druge države su već uspešno uredile ovo pitanje.“

Prevela MJ

Izvor