Plan zdravstvenog osiguranja za studente će od sada pokrivati troškove konfirmacije roda u iznosu do 50.000 dolara
Piše: Karen Akvino

Tokom sledeće školske godine, plan zdravstvenog osiguranja za studente Pen Univerziteta (University of Pennsylvania) će uključivati i novu beneficiju za transrodne studente. Ova beneficija će pokrivati troškove procesa konfirmacije roda, također poznatog kao tranzicija.

Beneficija obuhvata trijadni tretman, termin koji se koristi za trostepeni proces rodne konfirmacije. Trijadni tretman se sastoji iz psihoterapije, hormonskih tretmana estrogenom ili testosteronom, te operacije promene pola koja uključuje izmenu genitalija.

Beneficija pokriva troškove operacije u iznosu do 50.000 američkih dolara. Prema istraživanju organizacije Transgender at Work, prosečna cena promene pola iz muškog u ženski je oko 20.000 američkih dolara.

Inicijativa za dodavanje ove beneficije je pokrenuta od strane prošlogodišnje Lambda Alijanse, na čelu koje je bio Deni Zastrou, student četvrte godine i kolumnista dnevne novine Dejli Pensilvanian.

"Problem sa LGBT javnim zagovaranjem na Pen-u u prošlosti je bilo to što smo predvideli potrebe transrodnih studenata," kaže Zastrou.

Kako navodi Američko Medicinsko Udruženje (American Medical Association), nepružanje adekvatnog tretmana transrodnim osobama može dovesti do "značajnih psiholoških poremećaja, disfunkcije, depresije, a kod pojedinih pacijenata kojima je uskraćena adekvatna medicinska nega i tretman, može dovesti do suicidalnih poriva i smrti."

Pružanje odgovora na njihove potrebe vezane za zdravstveno osiguranje je jedan način da se pobrinemo za našu transrodnu zajednicu, kaže Zastrou.

Prošlog semestra, Zastrou je podneo predstavku Savetodavnom Komitetu Studentskog Zdravstvenog Osiguranja, grupi koja se sastoji od diplomaca, postdiplomaca i profesionalnih studenata, kao i službenika Univerziteta. Ova grupa daje preporuke rektorskom kabinetu u vezi sa promenama u studentskom osiguranju.

Nakon diskusije o beneficijama rodne konfirmacije, istraživanja troškova te konsultacija sa Aetnom - Pen-ovom osiguravajoćom kompanijom - Savetodavni Komitet je doneo odluku da predloži ovu "važnu" beneficiju predsednici i rektoru Univerziteta, kaže Šantenu Agarval, student druge godine Inžinjerstva i predstavnik diplomaca u Savetodavnom Komitetu.

Prošle sedmice, predsednica Pen-a Ejmi Gutman i rektor Vinsent Prajs su oficijelno odobrili preporuku Savetodavnog Komiteta, finalizirajući tako dodavanje ove beneficije u studentsko zdravstveno osiguranje za iduću godinu.

Cena premije osiguranja će verovatno biti uvećana samo za par centi, što je "mala cena za nešto od tolikog značaja za transrodne ljude," kaže Džejson Gudman, student treće godine i Lambdin podpredsednik za politička pitanja.

Budući da PULSE anketa, prošlogodišnji upitnik koji je imao za dilj da proceni mišljenje studenata na kampusu, nije objavila podatke o transrodnoj zajednici, teško je znati tačan broj transrodnih studenata na kampusu, kaže Gudman.

Nevidljivost transrodnih osoba je "takođe vezana za činjenicu da ako si trans student, želiš za živiš svoj život a ne da moraš da edukuješ ljude," kaže Zastrou. "Ali čak i ako ovo bude imalo učinak samo na jednu osobu, sav trud oko zagovaranja će se isplatiti."

Pružanje ovakvog osiguranja transrodnim studentima je "neophodan standard... koji nas dovodi jednak nivo" sa ostalim školama koje već nude ovakve beneficije, kaže Tajler Ernst, student druge godine Inžinjeringa i predsednik Lambda Alijanse.

Sledeći korak, kaže Ernst, je da se slične beneficije uključe u plan zdravstvenog osiguranja za zaposlene na Univerzitetu, koji se razlikuje od studentskog plana.

Prema Pen-ovoj polisi protiv diskriminacije, Univerzitet ne diskriminira na osnovu rodnog identiteta.

Time što osiguranje nije pokrivalo proces tranzicije transrodnih studente, "prethodno jesmo
[diskriminirali], a sada preduzimamo korake kojima ćemo to ispraviti," kaže Zastrou.

Prevod: D.Sarzinski

Izvor: Labris