Akademik Sava V. Perović, poznati srpski urolog i dugogodišnji vodeći član tima za operacije transeksualne tranzicije (promene pola), preminuo je posle duge i teške bolesti, saopšteno je iz Srpske akademije nauka i umetnosti.

Rođen je 1937. godine u Beogradu, gde je završio Medicinski fakultet, magisterijum, doktorat, specijalizaciju iz dečje hirurgije i specijalizaciju iz urologije, a redovni profesor Medicinskog fakulteta postao je 1992. godine.

Za dopisnog člana SANU Perović je izabran 2003. godine, a za redovnog 2009. godine.


Dobitnik je Nagrade Srpskog lekarskog društva za životno delo 2008. godine.

Među njegova najveća dostignuća bilo je uvođenje više originalnih, međunarodno prihvaćenih operativnih tehnika u lečenju najtežih anomalija uro-genitalnog trakta, koje su napravile značajan pomak u toj oblasti medicine.

Publikovao je više od 120 originalnih radova u vodećim svetskim uroloskim časopisima, a bio je i njihov stalni recenzent, u kojima je često objavljivao editorijalne komentare, piše u saopštenju udruženja građana koje nosi njegovo ime.

Akademik Perović je bio počasni član Nemackog, Rumunskog, Mađarskog, Poljskog, Italijanskog i mnogih drugih nacionalnig udruženja, uredništva Evropskog udruženja za seksualnu medicinu i Evropskog udruženja za genito-urinarnu rekonstruktivnu hirurgiju.

Godine 2004. izabran je za člana Internacionalnog komiteta Svetske zrdavstvene organizacije za preporuke lečenja kongenitalnih i stečenih genitalnih anomalija...

Dobitnik je mnogobrojnih prestiznih međunarodnih nagrada i priznanja, a u bogatoj karijeri je održao više od 200 predavanja po pozivu na vodećim internacionalnim kongresima i izveo preko 150 demonstrativnih operacija na kongresima i univerzitetskim klinikama u svetu.

Izvor: B92/GSA