Drage i dragi,

Želimo da vas obavestimo da grupa podrške za LGBTIQ Romkinje i Rome u organizaciji Gayten-LGBT iz Beograda, koja je pocela sa radom u martu 2008. godine nastavlja sa radom i novim aktivnostima, uz podršku Foundation Open Society Institute, New York.


Pozivamo i podržavamo sve zainteresovane Rome i Romkinje (lezbejke, gej muskarce, biseksulne, transrodne, interseksualne i queer osobe)  da se priključe radu grupe u sigurnim i zaštićenim uslovima. Stepen otvorenosti i uključenosti u rad grupe određujete lično vi prema sopstvenim osećanjima i potrebama.

U toku rada grupe odrzana su dva seminara za aktivistkinje/e prevashodno romskih nevladinih organizacija, mada je medju ucesnicima/a bilo i osoba iz drugih organizacija.

U prilogu se nalazi sazeta analiza dosadasnjeg rada grupe, a i buduce ce rad grupe biti analiziran, na osnovu cega ce biti preduzimane nove inicijative i aktivnosti u cilju poboljsanja egzistencije i prava LGBTIQ Roma i Romkinja.

  Radom ove grupe želimo da:

v     stvorimo siguran prostor za razmenu iskustava LGBTIQ Roma/kinja

v     za saznavanje i utvrdjivanje potreba LGBTIQ Roma/kinja

v     istraživanje vidova nasilja i diskriminacije sa kojima se susreću (unutar romske,  neromske i LGBTIQ zajednice)

v     međusobno upoznavanje i povezivanje

v     uključivanje LGBTIQ Roma u LGBTIQ zajednicu

v     širenje mreže podrške, uključujući i romske organizacije

v     razgovor o različitim ličnim dilemama i problemima

v     podršku za lični rast i razvoj učesnika/ca grupe

v  mapiranje kljucnih oblasti diskriminacije, nasilja, te kljucnih oblasti za delovanje u cilju postizanja promena

Grupa se sastaje u Beogradu, u prostorijama Gaytena. Facilitatorka rada grupe je aktivistkinja i Romkinja Nadežda Marinković, saradnica na projektima podrške za LGBTIQ  Romkinje i Rome u Gaytenu.

Želimo da pozovemo sve osobe koje su zainteresovane i u mogućnosti su da prisustvuju, da nam se jave na 064/ 01-70-235 ili pišu na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  kao i da pošalju sugestije i teme koje bi voleli da budu obrađivane tokom rada grupe.

Molimo sve one koji poznaju osobe koje mogu biti zainteresovane da se priključe radu grupe da im proslede ovu informaciju, i ukoliko ste u mogucnosti da postavite ovu informaciju na svoje web stranice.

Pozivamo i sve one koji nisu u mogućnosti da dolaze u Beograd, a zainteresovani/e su za ovu temu, da nas kontaktiraju kako bismo uspostavili kontakt i mogli da ih obaveštavamo o radu grupe.

Sve najbolje,
Gayten-LGBT
 
 

Ključne oblasti programa za viseštruku diskriminaciju - Romi/kinje LGBTIQ

 

Obavestavamo vas da projekat koji se bavi istrazivanjem visestruko diskriminisanih grupa/individua koji je trajao u periodu od Februara do Decembra 2008. godine nastavlja sa realizacijom i u toku 2009. godine.

Projekat "Afirmacija Roma i Romkinja LGBTIQ" je posvecen istrazivanju odnosa manjinskih grupacija – Roma/kinja i LGBTIQ populacije, kao i tretman u okviru dominantnog drustva. Poznati su primeri gej i lezbejskih krugova koji su zabranjivali ulaz osobama romske nacionalnosti, kao i transrodnog identiteta, te, gotovo, potpuna nevidljivost Roma i Romkinja na LGBTIQ sceni.

 

U okviru projekta pocela je sa radom i prva grupa podrske za LGBTIQ Rome i Romkinje, koja je ujedno posluzila i kao diskusiona grupa za obradu razlicitih tema u sferi LGBTIQ egzistencije, kao i problema visestruke diskriminacije.

Neki od rezultata rada grupe ukazuju na sledece:

 

v     Identitet, konstrukcija identiteta

 

Kao sto istraživanja pokazuju, a moze se odnositi i na Rome i Romkinje LGBTIQ, mnoge osobe koje vec pripadaju manjinskim/diskriminisanim grupacijama (etnicko/nacionalno poreklo, verska opredeljenost)[1] - imaju problem da prihvate i izgrade (naročito tokom adoloscencije) svoj LGBTIQ identitet. Pojavljuje se poseban problem prihvatanja oba identiteta koja se dovode u situaciju medjusobne isključivosti. Mnogi učesnici grupe osećaju da ih društvo stigmatizuje i odbacuje na osnovu romske pripadnosti, te doživljavaju LGBTIQ identitet kao ogromno dodatno opterećenje, što prouzrokuje sledeće probleme:

 

v     Internalizovani rasizam i homo/bi/transfobija

 

- Poricanje romskog identiteta

- Poricanje LGBTIQ identiteta

- Konfuzija i međusobna isključivost romskog i LGBTIQ identiteta

- Odbacivanje romske kulture

- Odbacivanje LGBTIQ kulture i egzistencije

- Problem ostvarivanja i izgradnje intimnih veza sa osobama neromske nacionalnosti (visestruki pritisci – neprihvatanje u okviru LGBTIQ i romske zajednice, kao i heteroseksualnog drustva)

-  Upoznavanje (nevidljivost i strah), povezivanje i izgradnja odnosa sa drugim osobama romske nacionalnosti.

- Konstantni pritisak u prilagođavanju uloga, uključujući i rodne, u zavisnosti od socijalnog konteksta (oliceni u primerima: "Kada sam u drustvu LGBTIQ osoba ja pokusavam da se na meni ne vidi nista od onoga sto se pripisuje Romima, a kada sam u okruzenju Roma onda se trudim da se ponasam kao pravi muskarac i da na bilo koji nacin ugrozim svoju ulogu koja mi je odredjena, te nikako ne odam da sam ja gej.")

 

v     LGBTIQ dinamika

 

-Internalizovana homo/bi/transfobija koja se reflektuje u predrasudama/stereotipima jedne grupacije u odnosu na drugu (na primer, gej muškarci koji se osećaju neprijatno u društvu trans osoba izjednačavajući ih sa seksualnim radnicima, te time izražavajuci diskriminatorne stavove i prema ovoj grupaciji osoba).

- Diskriminacija biseksualnih osoba te pritisak da oni moraju da se odluče.

 

v     Terminologija, konotacije, upotreba jezika (ogroman broj reči  sa duboko uvredljivim znacenjima vezanim za romski i LGBTIQ identitet)

 

v     Odnos prema institucijama, potpuna nevidljivost Roma i Romkinja, kao i LGBTIQ osoba u institucijama sistema, kao i u ostalim neromskim organizacijama/poljima delovanja. Diskriminatorni tretman LGBTIQ Roma/kinja u okviru institucija, naročito policije, zdravstva, pravosudnog sistema, ogromno nepoverenje i strah prema institucijama, potkrepljeni mnogobrojnim ličnim iskustvima diskriminacije učesnika/ca grupe.

 

v     Ekonomsko nasilje i zapošljavanje, duboki i kompleksni problemi vezani za stereotipe, predrasude i diskriminaciju (direktne i indirektne vidove). Nepostojanje dovoljne i adekvatne podrške za (visoko) obrazovanje, sveprisutna diskriminacija u sferi zapošljavanja (oličeni u primerima: “ko bi zaposlio trans Romkinju”, “kako da se zaposlim ako neko zna da sam Rom i gej”, "oni misle da smo mi prljavi, lenji, neodgovorni, da krademo... i kako onda dobiti posao ukoliko smo jos i trans ili gej", "zanima me zasto nikako da dobijem posao – ali gotovo je sigurno da je razlog u tome sto sam Romkinja"), nepostojanje nikakvih adekvatnih mehanizama podrške u ovoj oblasti. Nemogućnost finansijske samostalnosti kao preduslova LGBTIQ i svake druge egzistencije, promene sredine i slično.

 

 

Prethodno predstavlja samo neke od kljucnih segmenata problematike Roma i Romkinja LGBTIQ. Pritisci, diskriminacija i nasilje su prisutni i u okviru romske, LGBTIQ zajednice, kao i celokupnog drustva – u odnosu na razlicite dimenzije identiteta. Mnogi ucesnici/e grupe su izrazili da im je po prvi put posvecena paznja i da su mogli da govore o visestrukoj diskriminaciji/nasilju kojoj su neprestano izlozeni u razlicitim sferama i okruzenjima. Takodje, za ucesnice/ke je ovo bila prva prilika da upoznaju druge Rome/kinje LGBTIQ sto je omogucilo osecanje pripadnosti, kao i prestanak osecanja izolacije i socijalne stigme ("Osecao sam se da sam jedini Rom gej u ovom drustvu.").

Osecanja konfuzije, neprestanog straha, krivice, inferiornosti, pocepanosti idenititeta su izuzetno prisutna kod gotovo svih clanova/ica grupe, kao i potpune bespomocnosti u pogledu institucija i mehanizama drzave, te zastite od diskriminacije/nasilja, pogotovo indirektnih oblika diskriminacije (nemogucnost zaposljavanja, gubitka posla, tretman u okviru pravosudnog, zdravstvenog, obrazovnog sistema itd).

 
Ukoliko ste zainteresovani/e za dodatne informacije mozete nam se slobodno obratiti: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

[1] Chapter: Understanding Cultural Complexity and Managing Multiple Oppression from “Handbook of Counseling and Psychotherapy With Lesbian, Gay and Bisexual Clients”, Mary Fukuyama and Angela Ferguson, American Psychological Association, 2000