Trans osobama treba dozvoliti da koriste koje god toalete žele, odnosno one u kojima se osećaju prijatno, zato što „nisu seksualni prestupnici/e“, smatra većina mladih ispitanika/ca u istraživanju koje je objavljeno u časopisu the Journal of Homosexuality.

Prema istraživanju sprovedenom na Univerzitetu u Mičigenu, 79 procenata mladih između 14 i 24 godina starosti smatra da upotreba javnih toaleta ne treba da bude ograničena trans statusom osobe.

Ova većina, koja podržava trans osobe i praksu upotrebe toaleta u kojima se osećaju opušteno, kaže da je njihova odluka zasnovana na četiri ključna faktora.

A to su činjenica da je upotreba toaleta privatna stvar i da treba da bude lična odluka; da je izbor toaleta pitanje slobode i ljudskih prava;  da trans osobe nisu seksualni prestupnici; i da primoravanje da koriste određene toalete dovodi trans osobe u rizične situacije.

Istraživači iz Mičigena analizirali su odgovore 683 osobe na pitanja koja su slata SMS porukama na nedeljnom nivou, a učesnici/e istraživanja su bili iz različitih delova SAD, iako je većina bila iz Mičigena.

Vodeća autorka Hejli Krisman je izjavila: „Suprotno tekućim merama u mnogim školama, mladi koje smo ispitivali ne podržavaju ograničavanje upotrebe javnih toaleta kada su u pitanju trans osobe.

„To nam pokazuje da se stavovi mladih ljudi o trans osobama i njihovoj upotrebi toaleta razlikuju od narativa koji se često predstavljaju u javnosti i javnim diskusijama.“

Ova saznanja stižu u trenutku kada se takozvani „zakoni o upotrebi toaleta“ („bathroom bills”) uveliko razmatraju u SAD, a prava trans osoba počinju da se pojavljuju u kampanjama kandidata/kinja za predsedničke izbore 2020. u SAD.

Međutim, ovi rezultati se razlikuju od rezultata Galupovog istraživanja iz maja 2019, prema kojima su stavovi o merama u vezi s upotrebom javnih toaleta od strane trans osoba i dalje bili podeljeni oko pitanja da li trans osobe mogu da koriste toalete koje žele.

Naime prema tom istraživanju, 51 procenat Amerikanaca/ki smatra da trans osobe moraju da koriste toalete u skladu s polom koji im je pripisan po rođenju. Četrdesetčetiri procenta ispitanika/ca izjavili su da trans osobe treba koriste toalet u skladu sa svojim rodnim identitetom.

Međutim, Galupovo istraživanje je uključivalo osobe u SAD od 18 godina i starije, dok su istraživanjem Univerziteta u Mičigenu obuhvaćeni/e i mlađi ispitanici/e.

Prevela: MJ

Izvor