Postoji jedno sigurno mesto u Beogradu, poznato kao Kuća ljudskih prava i demokratije gde se dva puta mesečno sastaju oni i one koji ohrabruju jedni/e druge da budu ono što jesu.

Organizacija Gayten-LGBT pruža psihološku podršku u vidu individualnih psiholoških konsultacija, savetovanja i psihoterapije svojim korisnicima/ama i ohrabruje ih kada im je podrška najviše potrebna. Trans osobe (transrodne, transpolne, cross-dresseri i ostali/e) mogu da se priključe radu grupe u sigurnim i zaštićenim uslovima. Stepen otvorenosti i uključenosti u rad grupe određuju sami učesnici i učesnice.

Konsultacije, savetovanje i psihoterapijska podrška su besplatni, anonimni i poverljivi, i zasnivaju se na poštovanju autonomije osobe koja nam se obraća i izgradnji odnosa sigurnosti i poverenja. Zbog toga je važno da je mesto okupljanja prava oaza mira i poštovanja gde naši sugrađani/ke mogu otvoreno da razgovaraju o svojim iskustvima, problemima i uspešnim pričama.

Na sastanke samopomoći i podrške dolaze i bivši članovi i članice grupe koji/e pričaju svoja iskustva o procesu prilagođavanja tela rodnom identitetu i ohrabruju članove i članice da prođu kroz tranziciju u trenutku kada budu spremni i ukoliko je to ono što žele. Grupa postoji više od 12 godina i kroz nju je prošlo više od 120 članova i članica.

Uključivanje u grupu se ostvaruje na više načina, a najčešće preko preporuke da bi se omogućilo to da se svi članovi osećaju bezbedno i sigurno. Kada neko želi da se priključi prolazi kroz ulazni intervju da bi se procenila zainteresovanost osobe da učestvuje u radu grupe. Osećaj poverenja je veoma važan, zato se pre uključivanja novih članova/ica u grupu razgovara o obavezama i pravilima. Uloga sastanka je da okupi osobe koje žele da razmene svoja iskustva, želje i probleme, kao i da pomognu u pripremi članova/ca koji žele da započnu proces tranzicije. Članovi/ice grupe dele iskustva i razgovaraju o tome kako izgleda priprema za tranziciju, šta mogu da očekuju tokom tog procesa, koji su izazovi i nakon prolaska kroz proces, kao i koja su realna očekivanja.

Članovi/ice sami biraju kakva će biti dinamika rada, koliko će se često okupljati, kao i kako će izgledati sadržaj sastanka. Predstavnik Gayten-LGBT kaže, „Nekada se okupimo i samo gledamo filmove.“

Gayten-LGBT je prva organizacija u regionu koja je oformila ovakvu grupu za podršku zato je posebno značajna. Transserbia.org je sajt organizacije gde možete dobiti dodatne informacije o trans grupi, ali i položaju, pravima i egzistenciji trans i osoba koje se rodno ne određuju. Predavači/ce i facilitatori/ke su stručne osobe s iskustvom koji/e mogu da doprinesu kreiranju poverenja i podrške učesnicima/ama.

Ukoliko ste trans ili se rodno ne određujete i želite da se priključite našoj trans grupi podrške, više informacija kako da to uradite možete naći ovde.

Moto grupe je: „Podrška, samopouzdanje, sigurnost i samoostvarenje“, i u skladu sa tim grupa radi na ohrabrivanju članova i članica da budu ono što jesu i van Kuće ljudskih prava: prijatelji, porodica i komšije.

Izvor: Trans heroji i kostimi u roze boji