Ovaj tekst treba da pruži neke osnovne smernice i upute trans i osobama koje se rodno ne konfromiraju u Srbiji, a koje žele da krenu u delimičan ili potpun proces tranzicije, ili samo žele da se konsultuju sa stručnim licima o nedoumicama i pitanjima koje mogu imati spram svog rodnog identiteta i izražavanja.

TransgendermedicineLekari koji pružaju adekvatnu medicinsku pomoć trans osobama rade u Beogradu. Svi lekari su deo tima koji više godina radi zajedno u primeni tretmana i praćenju trans osoba koje ulaze u proces prilagođavanja pola, s tim što psihijatrijsko-psihološki deo tima radi i sa transrodnim i osobama koje se rodno ne konformiraju, a žele njihovu podršku.

Tim lekara čine specijalisti iz sledećih oblasti:

1.      Psihijatrija

2.      Endokrinologija

3.      Hirurgija


Psihijatar

Psihijatri (stručnjаci zа mentаlno zdrаvlje), pružaju psihološku, psihoterapijsku i medikamentoznu podršku transpolnim, trаnsrodnim i osobama koje se rodno ne konformiraju, kao i njihovim porodicаmа. Njihov zadatak je dа utvrde rаzloge zbog kojih osoba trаži medicinsku pomoć, pomognu osobi da istrаži svoj rodni identitet i izražavanje ili dа olаkšа proces autovanja; izvrše procenu i upućivаnje nа medicinske intervencije u procesu prilagođavanja pola, pruže psihološku podršku člаnovima porodice (pаrtnerima, deci, široj porodici), pruže psihoterаpijsku podršku koja nije u vezi sa problemimа po pitanju rodа, kao i druge profesionаlne usluge. Oni mogu imati ulogu psihoterаpeutа, sаvetnikа, porodičnog terаpeutа, dijаgnostičаrа/evaluatora, zаstupnikа ili edukаtorа.

Za pregled je potrebna overena zdravstvena knjižica i uput iz Doma zdravlja, a za osobe koje nisu beogradski osiguranici, uput lekarske komisije overen od strane nadležnog lokalnog fonda zdravstvenog osiguranja. 

Dr Dragana Duišin, psihijatar, radi u Kabinetu za transrodna stanja u okviru Kliničkog centra Srbije. Razgovor možete zakazati na broj telefona: 011/2657847

Više informacija možete dobiti ovde.


Dr Katarina Maksimović, spec. psihijatrije, radi u Bolnici za psihijatriju KBC Dr Dragiša Mišović. Konsultacije možete zakazati u nadležnom Domu zdravlja pomoću Integrisanog zdravstvenog sistema Srbije, ili direktno kod dr Maksimović putem telefona 011/3630 762.


Endokrinolog

Endokrinolozi proveravaju zdravstveno stanje tela, spremnost za uključivanje hormoske terapije i određuju i prate hormonsku terapiju. Hormonska terapija mora da bude individualizova, odnosno prilagođena svakoj osobi, u zavisnosti od ciljeva koje osoba ima, srazmernog odnosa rizika i koristi od upotrebe medikamenata, kao i mogućeg prisustva drugih medicinskih stanja, uz razmatranje socijalnih i ekonomskih pitanja. Hormonska terapija može pružiti značajan osećaj ugodnosti osobama koje ne žele ili koje nisu u mogućnosti da se podvrgnu hiruškom/kim zahvatu/ima.

Sa hormonskom terapijom se može krenuti nakon što je obavljena psihosocijalna procena i dobijen preporuka od strane psihijatara iz tima.

Dr Svetlana Vujović, endokrinolog, radi u Kliničkom centru Srbije, na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, kao šefica Kabineta za reproduktivnu endokrinologiju i metaboličke bolesti kostiju. Pregled možete zakazati na broj telefona: 011/363-9753

Više informacija možete dobiti ovde.


Hirurg

Hirurzi nizom hirurških zahvata kompletiraju proces prilagođavanja pola. Preporučljivo je održati predoperativne hirurške konsultacije, tokom kojih će se detaljno razmotriti procedura, predoperativni i postoperativni tok. Na konsultacijama će hirurg izneti kriterijume za operativne zahvate i ustanoviti da li su oni ispunjeni.

Dr Miroslav Đorđević, dečiji hirurg, urolog, radi na Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova. Konsultacije možete zakazati na broj telefona: 011/206-0769

Više informacija možete dobiti ovde.
 

Priredio: Kristian Ranđelović

Posetite chat server našeg vebsajta, mesto za LGBTIQA razgovore