Proces tranzicije je vrlo složen proces koji zahteva niz koraka koji moraju biti ispunjeni pre završetka procedure usklađivanja tela sa rodnim identitetom osobe.

Tranzicija ili proces tranzicije se odnosi na proces promene prezentacije roda trans osoba. Tranzicija može da uključuje društvene, zakonske, medicinske i/ili hirurške promene (ne nužno sve ove navedene). To znači da ukoliko je osobi po rođenju pripisan ženski pol, a ona sebe doživljava kao muškarca, ona će verovatno u određenom trenutku početi da preuzima mušku rodnu ulogu i izražavanje (društvena tranzicija).

Neke trans osobe će odlučiti da započnu sa hormonskim tretmanom, a deo njih će želeti i da hirurški usklade svoje telo sa rodnim identitetom. Kada osoba u dokumentima promeni svoje lično ime i oznaku pola, onda govorimo o zakonskoj tranziciji.

Trans muškarci koje žele medicinsku tranziciju u ovom tekstu mogu pronaći listu neophodnih koraka tokom procesa tranzicije u Srbiji, kao i korake predviđene pre nego što se utvrdi doza leka. Takođe ovde možete pronaći i listu neophodnih preparata koje trans muškarci koriste tokom procesa tranzicije.

Prof. dr sc. Svetlana Vujović, endokrinološkinja, radi u Kliničkom centru Srbije, na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, kao šefica Kabineta za reproduktivnu endokrinologiju i metaboličke bolesti kostiju. Pregled možete zakazati na broj telefona: 011/363-9753. Više informacija možete dobiti ovde.

Ona će vas uputiti na analize krvi - sve biohemijske analize, hormone hipofize, nadbubrežne žlezde i polnih žlezda, kao i ultrazvuk male karlice, dojki i abdomena. Može od vas tražiti i da se uradi kariotip - slika hromozoma, koja se dobija analizom određenih tkiva.

Po potrebi se traže dodatne analize u zavisnosti od toga kakva je porodična istorija akutnih i hroničnih bolesti osobe. Najviše se do sada obraćala pažnja na kardiovaskularne bolesti, hepatitis, osteoporozu i autoimune bolesti (MS, RA, dijabetes, promene rada štitne žlezde).

Utvrđuje se koji od raspoloživih testosteronskih medikamenata osoba može da koristi, kao i period i učestalost uzimanja lekova.

Na našem tržištu postoje Testosteron depo  (Galenika), Nebido (Bayer) i oba su ampule sa rastvorom, a postoje i kapsule testosterona.

Nebido - 1 ampula sadrži 1000 mg testosteronundecanoata u 4 ml uljanog rastvora. Ovo je testosteron sa dužim odloženim dejstvom koji se uzima na 3 meseca.

Testosteron depo - 1 ampula od 1ml rastvora sadrži 250 mg testosteronenantata u rafinisanom maslinovom ulju. Ovo je testosteron sa kraćim odloženim dejstvom koji se uzima na 14-15 dana ili na 21 dan.

Reakcije na Nebido su sporije i možda ne toliko vidljive na početku, ali je organizmu lakši za podnošenje, tj. organizam ga bolje apsorbuje, prema iskustvu korisnika, i preporučuju da se uzima kasnije (posle prve godine od početka terapije).

Andractim gel (ili DHT gel) sadrži Dihydrotestosterone u obliku 2.5% hidroalkoholnog gela u 80 gr tubi (postoji i Andractim krema, ali nije dostpuna u Srbiji). Direktno se nanosi na klitoris (koji se uvećava zbog uzimanja testosterona) kako bi se još više uvećao, a uz njega se koristi vakuum pumpa koja doprinosi duženju glave i tela penisa. Preporučuje se pumpanje 2-3 puta dnevno do 30 min (ili do granice bola), ali je preporuka da se gel koristi najviše 2 puta i lubrikant za treći put.

Postoje još i Androgel (Testogel) i Androderm koji na nisu dostupni na našem tržištu.

Takođe, koriste se i sledeća pomagala: bajnderi za povezivanje grudi (FTM Chest Binders).

Pakeri su silikonski penisi različitih veličina koji mogu da imaju različite namene: nošenje u donjem vešu, mokrenje u stojećem stavu i tokom seksualnog odnosa (FTM Packers i STP Packers).

Uredili: KR/MJ

Posetite chat server našeg vebsajta, mesto za LGBTIQA razgovore