sweat IMG 0729

Kriminalizacija seksualnog rada ima ozbiljne posledice po bezbednost i zdravlje seksualnih radnica.

Policija im preti proizvoljnim hapšenjem, od njih traži novac, i seksualno ih iskorišćava i maltertira. Kao kriminalizovana grupa, seksualne radnice se osećaju bespomoćno kada se ovakvom nasilju treba suprotstaviti – nasilju klijenata i policije – i zbog toga se ne mogu osloniti na policiju kada im je pomoć potrebna. Kako je seksualni rad gurnut van zakona, skorašnja istraživanja pokazuju jaku korelaciju između kriminalizacije i rizika od HIV infekcije.

Trenutno se putem inovativnog programa u Kejptaunu, južna Afrika, seksualne radnice suočavaju sa ovakvim stanjem stvari uz podršku i pravne savete.

Uz superviziju od strane advokatkinje organizacije the Women’s Legal Centre— organizacije koja se bori za ravnopravnost žena – četiri seksualne radnice (neke od njih bivše, a neke se i dalje bave seksualnim radom), rade kao pravne pomoćnice (prošle su obuku u vezi sa pravnom problematikom, donekle poznaju zakon i pravne procedure). Od provere kazni, do bavljenja zlostavljanjem, one nude seksualnim radnicama pravnu podršku u svojoj kancelariji, putem telefona i tokom redovnog terenskog rada.

One sarađuju sa Sex Worker Education and Advocacy Task Force, grupom za zagovaranje i podršku seksualnim radnicama, i Sisonke, vodećim južnoafričkim pokretom za prava seksualnih radnica.

Pravne pomoćnice pomažu zdravstveni terenski rad ovih grupa, tako što se brinu o tome da seksualne radnice poznaju i ponašaju se u skladu sa svojim pravima.

Pred vama je kratak film u kom ćete upoznati neke od pravnih pomoćnica koje rade na osnaživanju seksualnih radnica, i uočiti veliku promenu koju je ova podrška omogućila tokom borbe jedne žene za pravdu u kontekstu jedne zemlje u kojoj je na snazi potpuna kriminalizacija seksualnog rada.

Prevod: MJ

Izvor: www.opensocietyfoundations.org/