Sa kakvim se predrasudama susreću trans osobe u Srbiji i kako žive, kroz šta prolaze kada shvate da su zarobljeni u sopstvenom telu, kao reći porodici, kao studirati i kako se na kraju zaposliti?

O tome su u "150 minuta" na Prva TV govorili Jovanka Todorović, koordinartorka organizacije Geten, i Vasil Vid Pašanjski i Nora Janković, osobe koje su u procesu tranzicije.

"Trans osobe su, najkraće rečeno osobe kod kojih se pol i rod ne podudaraju", rekla je Todorović, koja je rekla da organizacija iz koje dolazi se više od dve decenije bavi poboljšanjem uslova, života i pravnog okvira LGBT osoba.

"Sebe jedino mogu da ispoljim kao ženu... Sam proces tranzicije je za mene bio oslobađajući, međutim remete me naši zakoni po kojima ne mogu da promenim dokumenta... Retko se dešava da osoba shvati da je trans, a da ne bude u pravu", rekla je Nora Janković koja se rodila kao muškarac.

Vasil Vid Pašanjski, koji se todio kao žensko, kaže da je shvatio još u sedmom razredu da je zapravo muškarac. Kaže da je bio suicidan, da nije mogao da prihvati da je to baš njemu moglo da se desi.

"Sramota je za mene bila činjenica da sam rođen kao žensko", rekao je.

Emisiju "150 minuta" možete pogledati ovde.