U znak obeležavanja Međunarodnog dana akcije za depatologizaciju trans identiteta, održano je onlajn predstavljanje Vodiča kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji, koji je izradila organizacija Geten uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU).

Govore državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak, menadžerka SIPRU tima, Dragana Jovanović Arijas, direktorka organizacije Geten, Milan Agata Đurić, kao i autori vodiča, članovi Getenovog pravnog tima, Jovanka Todorović i Saša Lazić.

Priredila: MJ