ESPE 11 09 2016 0493 xFrancuska je 2016. godine 3 puta opomenuta od strane Ujedinjenih nacija zbog nastavljanja sa praksom kojom se dozvoljava genitalno sakaćenje interseks osoba i i dalje prolazi nekažnjeno.

Do dana današnjeg, u razvijenom svetu interseks deca se sistematski podvrgavaju nekonsensualnim, nepotrebnim, nepovratnim kozmetičkim genitalnim zahvatima, hormonskoj terapiji, i drugim štetnim tretmanima.

Takođe i dan danas, u Francuskoj se sa ovakvim praksama nastavlja, a njih zagovaraju medicinska tela, državni univerziteti i regionalne dečije klinike, a plaća ih državno osiguranje.

I danas na primer odbor za zdravlje Francuske propisuje delimično uklanjanje klitorisa i druge nepotrebne hirurške zahvate na interseks deci „tokom prvih meseci života“.

A proteklog vikenda oni/e koji zagovaraju sakaćenje interseks osoba širom sveta okupili su se u Parizu na 55. godišnjem sastanku Evropskog društva za pedijtrijsku endokrinologiju (ESPE).

Prošlog petka međunarodna organizacija za prava interseks osoba StopIGM.org, obavestila je javost o kršenju ljudskih prava na sastanku za porodično planiranje u Parizu. Tokom vikenda do danas, planirani su nenasilni protesti ispred Kongresa, ispred univerzitetske bolnice Rober-Debre i ispred odbora za zdravlje Francuske. U videu ispod se kaže da je aktivistima/kinjama najpre uskraćeno pravo na miran protest, ali da su nakon dodatnih razgovora sa policojom protesti ipak dozvoljeni.

Gayten-LGBT je prošle nedelje potisao otvoreno pismo ove francuske organizacije kojim se apeluje na lekare, klinike i univerzitete da prestanu sa brutalnom praksom genitalnog sakaćenja interseks osoba u Franscuskoj i sa zagovaranjem za istu.

Sajt organizacije.
Uredila i prevela: MJ

Intersex protests in Paris – can this be legal? from StopIGM.org on Vimeo.