zarana cover„Ukratko, glavni problem i najtragičniji rezultat raspada bivše Jugoslavije je dominantna, manipulativna operacija namernog izazivanja, konstruisanja i „proizvodnje“ nacionalizama i šovinizama, mitoloških, narcističkih , nerefleksivnih, agresivnih, mrziteljskih prema drugim nacijama koje su glavni i jedini krivci za njihove patnje i „istorijske gubitke“. Za vladajuće partije, nacija je iznad svega, iznad svake ideologije. Ona je iznad svake mogućnosti različitih političkih orijentacija u okviru te iste nacije, koje su očigledan i nužan preduslov demokratije. Nacija je, tako, iznad demokratije.“

Eksperimentalni film „To je moj izveštaj vama“ sadrži citate i autentične audio materijale iz Žaraninih tesktova, razgovora i predavanja. Žarana Papić je bila politička aktivistkinja koja nas je sopstvenim radom obavezala da nastavimo da se suprotstavljamo fašizmu i nacionalizmu. Film je preveden i na znakovni jezik sa idejom kontinuiranog preispitivanja misli i jezika. „To je moj izveštaj vama“ režirao je Vladimir Šojata, a znakovna interpretatorka je Vera Jovanović. Produkcija i ideja za film: Rekonstrukcija Ženski fond.

Na sajtu Rekonstrukcije nalazi se knjižica u pdf formatu, koju možete preuzeti ovde.

Žarana Papić (1949-2002) bila je naša istaknuta feministička antropološkinja, teoretičarka, politička aktivistkinja, koja je svojim delom kreirala feminizam u Jugoslaviji i koja se istrajno borila protiv svakog oblika nacionalizma.

Izvor: www.rwfund.org