slavoljupkaДо пре три године, трансполнe особe су билe потпуно невидљивe у правном систему Републике Србије. Њихов положај, права и обавезе нису биле регулисане ниједним јединим прописом. С друге стране, почев од 1989. године у Србији се врше операције промене пола. Након хируршких захвата следи промена докумената, регулисање радно-правног статуса, брачног и породичног статуса. Поставља се питање како је могуће да се у пракси нешто догађа више од двадесет година, а да то није реглисано прописима. Иако је опште познато да је живот увек пар корака испред законодавца, да се наука и технологија много брже развијају него што то законодавац може испратити, недопустиво је да се нешто догађа више од 20 година, без икаквог правног оквира и регулативе. Надлежни органи су изградили праксу поступања у предметима одлучивања о правима и обавезама трансполних особа, али то је далеко од стандарда правне сигурности.

У последњих пар година донети су неки прописи који регулишу поједине сегменте проблема са којима се сусрећу трансполне особе. Међутим, и даље не постоји закон који на системски начин уређује положај, права и обавезе трансполних особа.

Стога се намеће потреба анализе свих позитивно правних прописа који регулишу положај трансполних особа.

Pogledaj ceo tekst