transrodni zatvoreniciStudija dr Zorice Mršević naslovljena Status transrodnih lica na izdržavanju zatvorske kazne bavi se položajem trans osoba na izdržavanju zatvorske kazne i razmatranjem različitih aspekata ove problematike u svetu i kod nas, idući od opštih karakteristika društvenog položaja trans osoba, uporednopravne analize propisa i javnih politika koji regulišu status transrodnih lica na izdržavanju zatvorske kazne, medijskih izveštaja o trans osuđenicima lišenim slobode 2015. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama, država u kojima postoji detaljna pravna regulativa statusa transrodnih osuđenika na izdržavanju zatvorske kazne, do država u kojima nema posebne regulative položaja transrodnih osuđenika, kao i pratećih problema, i na kraju razmatrajući protokol postupanja u specifičnim situacijama u kojima se nalaze transrodne osobe lišene slobode.

Studiju Status transrodnih lica na izdržavanju zatvorske kazne autorke Zorice Mršević možete preuzeti ovde.

Priredila: MJ