sunci prednjaSunčica Vučaj
U potrazi za sopstvenim glasom (i imenom)

Autovanje je proces koji ćemo prolaziti uvek iznova. Kada jednom naučimo kako da se nosimo sa tim, sve postaje lakše. 

Brošura koja se nalazi pred tobom je nastala u želji da podstakne razumevanje jednog od mnogobrojnih aspekata razvoja lezbejskog identiteta koji je i dalje široko poznat baš pod nazivom coming out. Ovaj termin je veoma rasprostranjen u upotrebi i u našem jeziku (može se  čuti i reč autovanje) i zapravo označava doživotni proces istraživanja lezbejske ili homoseksualne orijentacije, uključujući deljenje i razmenu tog iskustva sa porodicom, prijateljima, kolegama i koleginicama na poslu, školi, ali i sa širom društvenom zajednicom. Coming out, zapravo označava složen proces prepoznavanja, prihvatanja, izražavanja svoje seksualne orijentacije sa drugima, a pre svega i prvo sa – sobom. 

Odabrale smo naziv rečnik za naslov, jer je proces o kome je ovde reč jedan od primarnih za razumevanje identiteta koji ovde uglavnom nazivamo lezbejskim i drugo zato što je neminovno povezan sa objašnjenjem još nekih termina koje  smo pokušale da objasnimo dalje u ovom tekstu. Nazvali smo ga intimnim, jer govori o veoma ličnom procesu koji započinje od nas samih.

Lezbejski intimni rečnik: coming out PDF