zorica prednjaZorica Spasojević
Suprotstavljamo se seksualnom uznemiravanju lezbejki u javnom prostoru

Ova brošura upućena je i posvećena ženama koje vole žene koje su doživele seksualno uznemiravanje u javnom prostoru, i svim lezbejkama,  queer, biseksualnim i trans  ženama koje žele da znaju šta bi mogle da preduzmu ako se u takvoj situaciji nađu.

Svesne smo da  bi najefikasnije sredstvo za zaustavljanje seksualnog nasilja bilo da oni koji vrše seksualno uznemiravanje prestanu to da rade, međutim patrijarhalno društvo u kome živimo i dalje normalizuje seksualno nasilje i često okrivljuje žrtvu. 

Pošto želimo da učinimo najbolje što možemo za sebe ovde i sada, ova  brošura ima za cilj da ukaže na to da i u ovakvom  društvu, mi, kao  žene  koje vole  žene,  imamo moć da preuzmemo kontrolu i zaštitimo sebe u situacijama kada neko pokuša da nas seksualno uznemirava u javnom prostoru. Primeri izneti u ovoj brošuri zapisani su  nakon  razgovora  sa lezbejkama kojima je bilo važno da podele svoje iskustvo seksualnog uznemiravanja u javnom prostoru.  Hvala svima onima koje su učestvovale u ovim razgovorima i doprinele raznolikosti naših iskustava i rekcija.

Verujemo sebi i štitimo se PDF