mitoviIstereotipiNevladina organizacija “LGBT Forum Progres”, sa sjedistem u Podgorici, u saradnji sa LGBT jedinicom Savjeta Evrope, publikovala je svoje novo izdanje u sklopu biblioteke “Zaštita LGBT prava u praksi”.

Riječ je o knjizi “Mitovi i stereotipi – Nasilje i govor mržnje prema LGBT osobama: Policijska i pravosudna praksa u Crnoj Gori” čiji su autori mr Aleksandar Saša Zekovićdr Jovan Kojičić i Predrag Tomović.

Knjiga “Mitovi i stereotipi – Nasilje i govor mržnje prema LGBT osobama: Policijska i pravosudna praksa u Crnoj Gori” predstavlja svjedočanstvo o društvenom neprihvatanju LGBT zajednice odnosno o društvenoj kriminalizaciji LGBT osoba.

Problem preciznog utvrđivanja razmjera diskriminacije, po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, izražen je gotovo u svim državama članicama Savjeta Evrope. Ova istinska panevropska asocijacija pruža suštinski doprinos primjeni standarda ljudskih prava i sprečavanju diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Zato, ova knjiga predstavlja ozbiljan doprinos formiranju podataka o govoru mržnje, nasilju i diskriminaciji nad LGBT zajednicom u Crnoj Gori.

Slučajevi nasilja i govora mržnje, o kojima dokumentovano svjedoči ova studija pokazatelj su atmosfere i prilika u kojima živi LGBT zajednica.

Kreirana je dokumentaciona osnova koja pruža pouzdane i autentične podatke o razmjerama izazova s kojima se suočava lokalna LGBT zajednica. Raspoloživi podaci govore o odgovoru nadležnih organa i tretmanu prijavljenih slučajeva kod policije, državnog tužilaštva, pred ombudsman tijelima, pred prekršajnim i redovnim sudovima kao i o odnosu same Vlade.

Stručna literatura ove vrste, koja uključuje studiju slučajeva i statistiku, može biti, itekako, korisna kod planiranja mjera i pri implementaciji nacionalne LGBT politike.

Knjige ove vrste, kroz činjenično sagledavanje stanja, doprinose promovisanju pravde, jačanju pravnog sistema i poštovanju zakona ali i profesionalnoj izvrsnosti nadležnih institucija, posebno policijske i tužilačke organizacije, ali i sudova.

Publikaciju takođe možete preuzeti OVDE


Izvor: lgbtprogres.me