Centar za kvir studije (CKS) radio je od početka decembra 2016. do kraja februara 2017. na projektu Velikani nauke i umetnosti i njihova zanemarena (homo)seksualnost

Projekat je finansijski podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške, a aktivnosti su se odvijale u okviru projekta Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u Srbiji koji je sprovodila Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije od novembra 2013. do marta 2017. Takođe, podršku su pružili i  Centar za promociju nauke (CPN) Republike Srbije, Institut za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) Univerziteta u Beogradu i Gayten – LGBT, Centar za promociju LGBTIQ prava.

Kvalitativno istraživanje Homofobija i internalizovana homofobija u Srbiji, koje je CKS sproveo tokom 2015. godine, pokazuje da je upravo nedostatak validnih informacija o homoseksualnosti glavni uzrok nastanka i reprodukovanja homofobičnih stavova. Naime, homofobija se pojavljuje kao društvena norma oko koje postoji intersubjektivna saglasnost – te nije specifična za pojedinca – a konstituiše se pre svega tokom socijalizacije pod uticajem roditelja, vršnjačke grupe i posebno obrazovnog sistema i medija.

Kako bi se ti negativni stavovi – obojeni predrasudama i stereotipizacijom – dekonstruisali, potrebno je javnost informisati o naučnim saznanjima u vezi sa LGBT populacijom. Takođe, na toj liniji, značajno je ukazati na primere važnih, široko priznatih naučnika, umetnika i filozofa koji su bili homoseksualno orijentisani, o čemu se relativno malo govori. Stoga je cilj projekta CKS-a bio da promoviše ove stvaraoce i njihov rad, s posebnim naglaskom na to kako je na njihov život i stvaralaštvo uticala njihova seksualna različitost.

Odabrano je šest autora – Alen Tjuring (matematičar i kriptograf), Mišel Fuko (filozof i istoričar), Žan Kokto (pisac, režiser i slikar), Endi Vorhol (pop-umetnik i pisac), P. I. Čajkovski (kompozitor) i P. P. Pazoliniji (režiser i pisac). Predstavljeni su kroz tribine, projekcije filmova, predavanja, oglase u nedeljnicima NIN i Vreme. Audio zapisi dostupni su na Jutjub kanalu Centra za kvir studije.

Sve njih, sem Vorhola, CKS je predstavio i u ovoj publikaciji. Naime, Goran Gocić – autor studije Endi Vorhol i strategije popa – insistirao je da o njemu ne piše te je ponudio informativan i lucidan tekst o homoerotizmu u renesansnoj umetnosti, kojim izdanje i počinje: hronološki se krećemo od „mlađih“ ka „starijim“ autorima. Drugi rad, esejistički intoniran, potpisala je Ksenija Stevanović, sa fokusom na ljubavni, seksualni i stvaralački život Čajkovskog. Treći tekst, rad Ane Ješić o Alanu Tjuringu, bavi se njegovim doprinosom razvoju matematike, računarstva, pobedi saveznika u II svetskom ratu, kao i tragičnim krajem zbog homoseksualnosti. Sledi sastav Nađe Bobičić o Žanu Koktou, uglavnom posvećen njegovom književnom i manje filmskom stvaralaštvu, dotičući i problematični mu „politički angažman“. Pretposlednji tekst o Pazoliniju napisao je Aleksandar Stojaković, koji obrađuje njegovo ubistvo, metod filmskog stvaralaštva i najpoznatije mu delo – Salo ili 120 dana Sodome. Konačno, u završnom članku, Dušan Maljković pruža sažet prikaz uzbudljivog života Mišela Fukoa, te kratak uvod u njegovu filozofsku obradu istorije (homo)seksualnosti.

Izbor iz publikacije emitovan je na Trećem programu Radio Beograda, na čemu se CKS posebno zahvaljuje. Na medijskoj podršci zahvaljuju se i sajtovima Gay-Serbia.com, GayEcho.com i Loud&Queer.

Iz CKS-a se nadaju će ovo izdanje delimično ispuniti cilj njihovih napora: da pokažu da homoseksualnost nije nešto što ljude čini manje vrednim, i veruju da će se čitalac ili čitateljka, nakon uvida u objavljeno, moći bar delimično saglasiti sa Frojdom kada u Pismu američkoj majci kaže:

„Homoseksualnost nije nikakvo preimućstvo, ali ona nije nešto čega bi čovek trebalo da se stidi, nikakav porok, nikakvo poniženje, ona se ne može svrstati među bolesti; […] Mnogi visoko uvaženi pojedinci drevnih i modernih vremena bili su homoseksualci, među njima i nekoliko najvećih (Platon, Mikelanđelo, Leonardo da Vinči itd). Grdna je nepravda progoniti homoseksualnost kao zločin, a to je i svirepo.“

Dušan Maljković, urednik

PDF verziju publikacije možete preuzeti ovde: Velikani nauke i umetnosti i njihova zanemarena (homo)seksualnost