Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM je prošle godine napravio Analitički izveštaj o nedostacima i pravnim prazninama u implementaciji postojećih politika anti-diskriminacije, prevencije nasilja, zločina i govora iz mržnje prema LGBT osobama.


Analitički izveštaj se sastoji od analize pravnog okvira, medijske analize izveštavanja pre i nakon Parade ponosa, kao i o pravima pripadnika LGBT zajednice. Takođe, YUCOM je izradio preporuke na osnovu ovih analiza za nadležne državne institucije i tela za ispravljanje uočenih pravnih praznina i nedostataka.

YUCOM je ovaj dokument izradio u okviru projekta Eliminacija diskriminatorne prakse, govora mržnje i zločina iz mržnje prema LGBT građanima u Srbiji – ka efikasnim politikama (merama), koji je finansijski podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Češke i Ambasade Republike Češke.

Ovde možete preuzeti dokument.