intersex naslovna jpgIz Sarajevskog otvorenog centra je početkom avgusta najavljeno da je realizovan prevod publikacije Human Rights and Intersex people (tematska publikacija koju objavljuje Komesar za ljudska prava Saveta Evrope) koja je dostupna online, dok će se u septembru pojaviti i štampana verzija.

Iz SOC-a kažu da im je namera bila da ovim prevodom ponude LGBTI zajednici, drugim organizacijama civilnog društva, a ponajviše stručnoj javnosti i donosiocima/teljkama odluka informacije o ljudskim pravima interseks osoba. Interseks osobe su tek nedavno prepoznate kroz zakonodavstvo Bosne i Hercegovine uvođenjem opšte zabrane diskriminacije na osnovu polnih karakteristika, te autori/ke smatraju da je sada pravi trenutak da se problemima s kojim se interseks osobe susreću od rođenja pa nadalje počne posvećivati dovoljno pažnje.

Publikaciju u pdf formatu možete preuzeti ovde.

Priredila: MJ
Izvor: Ljudska prava i interspolne osobe