Holandski sud je doneo odluku da se jedna osoba zakonski prizna kao nebinarna, odnosno osoba koja se rodno ne određuje, u pionirskom potezu od pre nekoliko dana.

Njoj će sada biti izdat novi izvod iz matične knjige rođenih u kom će pisati da osoba „nema određen pol.“

Osoba kojoj je ovo omogućeno, a koja je rođena 1961, prvo je bila registrovana kao muškarac od strane svojih roditelja, jer je tako bilo „lakše detetu“, piše Dutch News.

Oznaku za rod je promenila u ženski 2001. godine, ali je bila primorana da ide na sud kada je shvatila da se ne određuje ni kao muškarac, ni kao žena i da odbacuje koncept rodne binarnosti.

Od 1993. godine dozvoljeno je da u izvodu iz matične knjige rođenih piše da rod deteta nije moguće odrediti, ali to je bilo moguće uraditi samo po rođenju, ne i kasnije tokom života osobe.

Odluka suda – koja je uručena u ponedeljak 28. maja, od strane porodičnog suda u Limburgu na jugu Holandije – možda nije baš najbolje sročena u smislu načina na koji osoba mora zvanično da prikaže svoj rod, ali je i dalje značajna u borbi za jednakost osoba koje se rodno ne određuju.

To znači da se promena u pravnom sistemu Holandije očekuje uskoro, i pokazuje koliko daleko je ova zemlja stigla za 11 godina, od kada je Vrhovni sud Holandije doneo odluku protiv tužitelja/ke koji je imao sličan slučaj.

Sud u Limburgu je poručio da se Holandija menja, u društvenom i zakonskom smislu, i ukazao na primer rasta broja rodno neutralnih toaleta širom zemlje i činjenicu da se holandska železnica ‎Nederlandse Spoorwegen (NS) sada obraća korisnicima sa „putnici“ umesto „dame i gospodo.“

Primoravati osobu koja se rodno ne određuje da se odredi i definiše kao muškarac ili žena, u konfliktu je s njihovim pravom na samoodređenje, autonomiju i privatan život, dodato je na sudu.

Takođe je navedeno da osoba treba da ima mogućnost da zakonski odredi svoj rod.

Prevod: MJ
Izvor: Netherlands allows person to identify as non-binary for the first time