vesti2Četrdeset-osmogodišnja žena, koja je bila primorana da veći deo svog života živi kao muškarac, je dobila sudsku parnicu protiv doktora u slučaju koji predstavlja presedan za interseksualnu populaciju.
Kristiana Foling, koja radi kao medicinska sestra u Dizeldorfu, je tužila doktora koji je odstranio njene potpuno funkcionalne ženske unutrašnje organe pre 30 godina, kada joj je bilo 18.
Folingova je rođena sa neodredivim eksternim genitalijama zbog neobičnog hormonskog stanja, i odgajana je kao dečak – što je u to vreme bila česta praksa. Međutim, kada je otkrila da je biološki žena, njeni jajnici i materica su već bili odstranjeni.  

Odlučujući faktor u ovom slučaju je to što su svi pretpostavljali da je Folingova hermafrodit, sa dva para polnih organa. Međutim, kada je operacija na njoj započeta hirurg nije pronašao muške polne organe, već jajnike i matericu normalne veličine – koje je odstranio. 

Prema odluci suda, prisutni doktori i hirurg su bili dužni da prekinu operaciju i da pacijentu otkriju nova saznanja, što nisu učinili. 

Nakon sudske odluke, Folingova je izjavila da će njen slučaj poslati pozitivan signal drugim žrtvama ovakvih operacija.

Grupe za prava interseksualnih osoba se nadaju da će ova presuda postaviti presedan u sudskim postupcima koji tretiraju slučajeve u kojima je interseksualnim osobama operacijom dodeljen pogrešan pol. 

Izvor: www.labris.org.yu
Prevod: Majda Puača