the_second_international_intersex_forum_concluded_mediumOrganizacija Gayten-LGBT priključuje se zajedničkom saopštenju za javnost sa drugog Međunarodnog Interseks Foruma organizovanog od strane organizacija ILGA i ILGA Evropa, na kom su se okupili/e interseks aktivisti/kinje iz različitih delova sveta.

Gayten-LGBT je imao svog predstavnika na Forumu u Stokholmu, koji je održan od 9. do 11. decembra 2012. godine.

Forum se složio oko potvrđivanja principa prvog Međunarodnog Interseks Foruma i proširio je zahteve koji su usmereni ka sprečavanju diskriminacije intreseks osoba i obezbeđivanju prava na telesni integritet i samoodređenje:

 1. Staviti tačku na unakažavanje i normalizovanje praksi kao što su genitalne operacije, psihološka i ostala medicinska lečenja, uključujući i infanticid i selektivni abortus (po interseks osnovi).
 2. Obezbediti uslove da lični, slobodan, prethodan i potpuno informisan pristanak interseks osobe bude obavezana stavka u svim medicinskim praksama i protokolima.
 3. Stvoriti i omogućiti bezbednu i prijatnu sredinu za interseks osobe, njihove porodice i okruženje.
 4. U pogledu obezbeđivanja telesnog integriteta i zdravlja interseks dece, psiho-socijalna podrška i nepatologizujuća vršnjačka podrška treba da bude dostupna roditeljima i/ili starateljima, kao i detetovoj primarnoj porodici, umesto hirurškog  ili drugog mediicinskog lečenja, ukoliko takve intervencije  nisu neophodne, u smislu spašavanja života interseks osobe.
 5. Pružanje svih ljudskih i građanskih prava interseks osobama.
 6. Pružanje pristupa sopstvenim medicinskim kartonima i bilo kojoj dokumentaciji, kao i afirmacija prava na istinu interseks osobe.
 7. Priznavanje i ispravljanje nepravde i patnje izazvanih u prošlosti.

 Uzimajući u obzir gore navedeno, Forum poziva: 

 1. Da Ujedinjene nacije uključe i interseks prava u domen ljudskih prava kojima se bave.
 2. Da druge regionalne i nacionalne ljudskopravaške institucije takođe uključe i pitanje ljudskih prava interseks osoba u svoj rad, i da pozovu svoje vlade/institucije da ih potvrde i podrže.
 3. Da organizacije koje se bave ljudskim pravima i LGBTI organizacije pruže vidljivost i inkluziju interseks osoba, i da se pozabave i njihovim problemima.
 4. Da se interseks osobe povežu sa interseks pokretom i pomognu njegovoj vidljivosti.

Forum se zahvaljuje Kancelariji Komesara za ljudska prava Saveta Evrope na njenom angažovanju  na Forumu, i poziva je da ispuni svoje namere u bavljenu interseks pravima u svom budućem radu. Find the open letter to the UN Commissioner for Human Rights here.

I na kraju, Forum poziva sve članove/ce Internacionalne Lezbejske, Gej, Biseksualne, Trans i Interseks Asocijacije koji/e su se trenutno okupili u Stokholmu na Svetskoj Konferenciji u organizaciji ILGE 2012, da podrže stvaranje Interseks Sekretarijata sa ILGA strukturom.

Prevela: MJ