Indijska savezna država Tamil Nadu zabranila je operacije beba i dece s interseks stanjima, osim u situacijama kada je njihovo zdravlje u pitanju.

Ovom važnom odlukom koja je uslovljena i presudom višeg suda u Madrasu, vlada je zabranila operacije beba i dece s interseks stanjima, osim kod interseks stanja koja predstavljaju opasnost po život pacijenta/kinje. Zabrana je stigla pošto su interseks aktivisti/kinje već dugo godina apelovali na centralnu i vlade saveznih država da ukinu nametanje volje roditelja u slučajevima nedužne dece i beba s interseks stanjima.

U skladu s direktivom izdatom 22. aprila, Odeljenje za zdravlje i porodicu izdalo je zvaničnu naredbu kojom se Direktoru medicinskog obrazovanja nalaže da omogući da se izuzetak kod situcija opasnih po život ne zloupotrebi i na taj način negativo utiče na implementaciju zabrane koja je uvedena nakon konsultacija sa stručnjacima za ovu temu.

Vladinom odlukom od direktora se zahteva da formira četvoročlani odbor koji će se sastojati od dečjeg hirurga/urologa, endokrinologa, socijalnog radnika/psihologa/interseks aktiviste i predstavnika vlade određenog ranga, koji bi pomagali pri utvrđivanju stanja pacijenata i doneli zaključak o tome da li je u pitanju životno ugrožavajuća situacija koja zahteva obavezne dalje hirurške zahvate ili ne.

„Termin interseks odnosi se na osobe koje se rađaju s fizičkim i biološkim polnim karakteristikama koje se razlikuju od stereotipnih definicija muškog i ženskog tela. Uz oko 40 različitih priznatih tipova interseks varijacija, razlike između interseks osoba su velike i treba ih poznavati Interseks varijacije se mogu manifestovati u bilo kom životom dobu. Nisu uvek očigledne po rođenju. Ne postoji univerzalno interseks iskustvo“, stoji u odluci vlade.

Takođe je poznato da je veliki problem interseks osoba taj što se takozvane procedure normalizacije pola kao što su operacije i hormonske intervencije često sprovode tokom ranog detinjstva i odmah po rođenju kako bi se dete uklopilo u rodne fizičke norme. Zbog ovakve prakse, deca se podvrgavaju medicinski nepotrebnim i često nepovratnim intervencijama koje mogu imati  dugotrajne posledice na njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Saosećajući s ovom decom, sudija Svaminatan je ukazao na to da je Svetska zdravstvena organizacija u svom izveštaju „Polno zdravlje, ljudska prava i zakon“, pozvala na zabranu genitalnog sakaćenja interseks beba i dece, do trenutka kada su dovoljno zrele da donose odluke o svom telu i zdravlju.

On je takođe dodao da se pristanak koji roditelj daje za operaciju ne može smatrati pristanakom deteta i pozvao se na odluku sudije K. Čandrua (penzionisan), u kojoj je rekao da „ni majka, ni otac nemaju moć, suverenitet nad detetom, te da u tom smislu, deca nisu deca svojih roditelja.“

U istoj odluci, sudija Svaminatan je takođe ukazao na potrebu da vlada započne kampanje za podizanje svesti, kojima bi se roditelji ohrabrivali da shvate da rođenje interseks deteta nije nešto čega se treba stideti. „Svako interseks dete ima pravo na porodicu i mora ostati u njenim okvrima. Beg od porodice na margine društva predstavlja opasnost i mora biti zaustavljen,“ rekao je.

Prevela: MJ

Izvor