U zajedničkoj organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Ministarstva zdravlja, 3. jula 2019. godine u Palati Srbija održan je prvi sektorski sastanak na temu unapređenja položaja interseks osoba u Republici Srbiji.

Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva koja se aktivno bave pitanjima vezanim za unapređenje položaja i prava interseks osoba, kao i brojni predstavnici organa državne uprave i institucija zdravstvenog sistema u čiji delokrug spada pomenuta tema.

Cilj sastanka bio je iniciranje dijaloga između resornog ministarstva i drugih državnih organa sa organizacijama civilnog društva, uspostavljanje koordinacije i mehanizama saradnje u oblasti unapređivanja položaja interseks osoba u zdravstvenom sistemu, odnosno definisanje plana daljih aktivnosti na polju rešavanja izazova sa kojima se interseks osobe, odnosno državne institucije u ovoj oblasti suočavaju.

Žarko Stepanović, v. d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, otvorio je sastanak uvodnim izlaganjem o značaju teme koja je nedovoljno prepoznata u Republici Srbiji i ulozi Kancelarije kao mehanizma za saradnju civilnog i javnog sektora. Stepanović je posebno istakao da će Kancelarija u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima u pravcu boljeg prepoznavanja potreba civilnog društva i usklađenog delovanja svih relevantnih aktera sa ciljem poboljšanja položaja manjinskih i ranjivih grupa, uključujući svakako i interseks osobe, te izrazio nadu da je održani sastanak samo prvi korak u unapređenju kvaliteta njihovog života.

Skupu se u uvodnom delu obratila i dr Vesna Knjeginjić, pomoćnica ministra zdravlja u Sektoru za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu, ističući značaj saradnje državnih organa sa organizacijama civilnog društva, odnosno spremnost resornog ministarstva da sasluša i uvaži potrebe civilnog sektora u vezi sa pomenutom temom, kako sa normativnog, tako i sa praktičnog aspekta, uz predlog da sam sektor da aktivni doprinos definisanjem predloga, odnosno preduzimanjem konkretnih mera iz svog delokruga za rešavanje spornih pitanja u okviru ove oblasti.

Kristian Ranđelović, predstavnik organizacije XY Spectrum i jedan od inicijatora ideje o sastanku, izneo je podatke i informacije iz perspektive civilnog društva i ukazao na mnogostruke izazove sa kojima se interseks osobe i njihova okolina suočavaju.

Ovom inicijalnom sastanku, koji je u fokusu imao položaj interseks osoba i koji se kao takav po prvi organizuje u saradnji civilnog sektora i vladine kancelarije, prisustvovale su i članice pravnog tima organizacije Geten, dr Jelena Simić i Jovanka Todorović kao i saradnik Getena i jedan od autora istraživanja o položaju interseks osoba u Srbiji, dr Predrag Šarčević. Oni su ukazali na nevidljivost i višeslojnost problema s kojim se interseks osobe kod nas susreću. S pravnog aspekta, Jelena Simić je predočila koje su sve opcije na raspolaganju zakonodavstvu u Srbiji, oslanjajući se na primere dobre prakse iz drugih zemalja, dok je Predrag Šarčević pružio interesantan pogled na temu s antropološkog i stanovišta ljudskih prava.

Članica Getena, Jovanka Todorović,  apelovala je na nužnost konstantne saradnje organizacije Geten i ministarstva zdravlja, ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i pre svega ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna i boračka pitanja u čijem je mandatu utvrđivanje zakona o rodnom identitetu koji obuhvata i zaštitu prava interseks dece.

Najveći broj prisutnih, kako predstavnika organizacija civilnog društva i njihovih saradnika, tako i predstavnika državnih institucija, učestvovao je u konstruktivnoj diskusiji, a kao rezultat iste postignut je širok konsenzus o budućim aktivnostima. Učesnici su se saglasili da naredni koraci obuhvate aktivan rad na normativnom okviru, ustanovljavanje protokola postupanja zdravstvenih radnika, informisanje javnosti, ali i kontinuirano unapređivanje informisanja i edukaciju roditelja, a sve u cilju kako bi se kroz angažovanje svih aktera interseks zajednica u Republici Srbiji učinila vidljivijom, a njenim pripadnicima obezbedili uslovi za društvanu integraciju uz puno uživanje ljudskih prava i sloboda garantovanih Ustavom, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonima.

Izvor