Pred vama se nalaze rezultati projekta „Interseks - ka izgradnji intersekcionalne platforme“, koji smo sproveli uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije tokom 2018. godine.

Okosnicu projekta čine dva istraživanja: istraživanje pravnog položaja interseks osoba i istraživanje znanja i stavova zdravstvenih radnika/ca i saradnika/ca prema interseks osobama u Srbiji. Iako su sprovođena kao dva samostalna istraživanja, ona su međusobno potpuno isprepletena - pravni položaj interseks osoba odnosi se i na regulativu medicinskih procedura i praksi, što zatim utiče na informacije i stavove kod zdravstvenih radnika, a brojni primeri loše medicinske prakse koji direktno krše ljudska prava trans osoba i ugrožavaju njihovu psihofizičku dobrobit i telesni integritet doveli su do organizovanja interseks osoba u pokret koji odlučno zahteva promenu zakona i medicinske prakse.

Autori pravnog istraživanja su Jelena Simić, docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, i Saša Lazić, član pravnog tima organizacije, dok je izveštaj sa fokus grupa sa zdravstvenim radnicima napisao dr Predrag Šarčević, glavni i odgovorni urednik Trećeg programa Radio Beograda.

Izdanje „Interseks – ka izgradnji intersekcionale platforme“ možete preuzeti ovde.

Projekat je podržala Ambasada Kraljevine Holandije u Republici Srbiji.

Tim organizacije Geten