International 20131201 The intersex activists of the Malta Declaration 2Predgovor Savetodavnog odbora Fonda za ljudska prava interseks osoba 

Hvala vam što se odvojili/e vreme i pročitali/e ovaj izveštaj. U njemu ćete otkriti sjajne stvari koje interseks aktivisti/kinje širom sveta rade.

Mnogo godina smo naporno radili/e i suprotstavljalji/e se nasilju, diskriminaciji i stigmi koje često okružuju interseks decu i odrasle. Posvetili/e smo mnogo sati, često radeći bez nadoknade, da bismo bili/e na raspolaganju onima kojima smo potrebni, gradili/e organizacije i mreže, da bismo mogli da pružimo savete i podršku roditeljima, suprotstavljali/e se lekarima i edukovali/e ih, zalagali/e se pred nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama i stvarali/e i proširivali/e saveze sa drugim pokretima.

Bili/e smo u prvim redovima i delili/e naše priče u vreme kada niko nije hteo da ih čuje, pokazivali/e naše ožiljke na mestima gde niko nije želeo da ih vidi. Stvarali/e smo i umetnost koja je širila granice kulture, i proizvodili/e smo kritičko i transformativno znanje koje je promenilo i dalje menja stanje interseks prava zauvek.

Ovaj fond se udružio sa interseks aktivistima/kinjama širom sveta kako bismo pružili/e podršku našim ciljevima, našem radu i našoj vidljivosti - kako bismo pružili podršku sebi.

Uz finansijsku podršku donatora Kobi Konveja i Endrua Ovena, fondacije Arcus i ostalih privatnih donatora, the Astraea Intersex Human Rights Fund pomaže rast i razvoj interseks pokreta širom sveta.

Pridružite nam se u izgradnji svetle i dinamične interseks budućnosti.

Mauro Cabral Grinspan, Morgan Carpenter, Hiker Chiu, Dan Christian Ghattas, Natasha Jiménez, Nthabiseng Mokoena, Sean Saifa Wall

Integralnu verziju izveštaja „We are Real: The Growing Movement Advancing the Rights of Intersex People“ u pdf formatu možete preuzeti ovde.

Organizacija Gayten-LGBT je veoma ponosana što smo deo ovako važnog projekta.

Na slici gore su učesnici/e trećeg Međunarodnog interseks foruma održanog na Malti, decembra 2013. godine. Foto: OII Australia / CC BY

Astraea intersex partners

Priredila i prevela: MJ

Predgovor preuzet iz publikacije „We Are Real: The Growing Movement Advancing the Rights of Intersex People“ fondacije Astraea Lesbian Foundation for Justice