Page 1 of 1

Psihološka podrška i psihoterapija za LGBTIQ osobe

Posted: Sat Oct 15, 2016 8:31 pm
by Jelena
http://www.transserbia.org/psiholoska-podrska

Organizacija Gayten-LGBT ima razvijen sistem za pružanje besplatne psihološke podrške, koji čine:
Individualne psihološke konsultacije i psihoterapiju možete zakazati slanjem imejla na adrese gayten@gmail.com i transgayten@gmail.com, kao i slanjem poruke na Fejsbuku. Psihološke konsultacije i psihoterapija za LGBTIQ osobe su besplatni i dostupni su u zavisnosti od raspoloživih termina. Individualne psihološke konsultacije i psihoterapija su poverljivi i anonimni, odvijaju se unutar sigurnog odnosa uzajamnog poverenja i poštovanja i u skladu sa etičkim principima psihološke i psihoterapijske prakse.

Kada da nam se javite?
  • ako se osećate tužno, uplašeno, usamljeno, zbunjeno ili ljuto i želite da sa nekim o tome porazgovarate
    ako imate teškoće u odnosima s drugim ljudima
    ako vam je potrebna podrška u procesu autovanja
    ako postoje problemi na kojima želite da radite uz podršku psihoterapeuta/kinje
    ako smatrate da vam je potrebna psihološka/psihoterapijska podrška