Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje platio promjenu spola za 28 pacijenata/kinja

feb 18 2008

Preporuka: Trans forum

jan 27 2008

Turska: borba za trans prava na pozorišnoj sceni

jan 23 2008

Grupa za podršku LGBTIQ Roma i Romkinja

jan 21 2008

Izvještaj sa večeri 'Transrodnost, pojam i sadržaj'

dec 11 2007